Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Công nghệ > (70 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:04:00

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:35

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:02:38

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:15:40

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:14:31

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:13:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:12:20

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:03:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:01:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:00:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 08:59:42

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-09 10:16:18

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN 9 TUẦN 12. 2017 ...

Ngày gửi: 2017-12-14 16:44:14

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:07:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:02:34

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:54:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:50:26

Word-logo-small

CN7 Đ2 tuan 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:15:37

Word-logo-small

CN7Đ1 tuần 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:04:31

Word-logo-small

Đề 2 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:37:14

Word-logo-small

Đề 1 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:36:10

Word-logo-small

Đề 2 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:34:40

Word-logo-small

Đề 1 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:33:12

Word-logo-small

Kiềm tra thực hành cn6 tuần 9

Ngày gửi: 2017-04-20 23:31:39

Word-logo-small

KT 1TIET Tuan 12 Tiet 12

Ngày gửi: 2016-12-28 21:02:53

Word-logo-small

KT 1 TIET CN7 Tuần 12 Tiết 12

Ngày gửi: 2016-12-28 20:59:51

Word-logo-small

Kiểm tra 1T CN6-tuần9- Tiết 18

Ngày gửi: 2016-12-28 20:56:28

Word-logo-small

Đề kiềm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 18:02:41

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 17:45:30

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:57:05

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:54:43

Word-logo-small

Đề 2- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:43:45

Word-logo-small

Đề 1- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:42:49

Word-logo-small

Đề 2- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:40:31

Word-logo-small

Đề 1- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:39:24