Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Công nghệ > Công nghệ 6 > (23 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:02:38

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:03:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:01:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-09 10:16:18

Word-logo-small

Đề 2 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:34:40

Word-logo-small

Đề 1 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:33:12

Word-logo-small

Kiềm tra thực hành cn6 tuần 9

Ngày gửi: 2017-04-20 23:31:39

Word-logo-small

Kiểm tra 1T CN6-tuần9- Tiết 18

Ngày gửi: 2016-12-28 20:56:28

Word-logo-small

Đề 2- cn6 - tuan 35 - tiet 68

Ngày gửi: 2015-12-09 18:27:57

Word-logo-small

Đề 1- cn6 - tuan 35 - tiet 68

Ngày gửi: 2015-12-09 18:25:38

Word-logo-small

kt2 cn6 - tuan 17 - tiet 34

Ngày gửi: 2015-12-09 18:21:15

Word-logo-small

kt cn6 - tuan 17 - tiet 34 (1...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:19:41

Word-logo-small

KT 1T HKII 2015

Ngày gửi: 2015-12-08 20:52:47

Word-logo-small

KT 1T HKI 2014

Ngày gửi: 2015-12-08 20:52:03

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET HKI

Ngày gửi: 2014-05-12 20:26:31

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET HKII

Ngày gửi: 2014-05-12 20:24:17

Word-logo-small

Đề KT

Ngày gửi: 2014-05-08 10:33:52

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết tuần 17- đề 2...

Ngày gửi: 2013-12-13 09:07:36

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết tuần 17- đề 1

Ngày gửi: 2013-12-13 09:06:25

Word-logo-small

CN6-tuần 17-tiết 34

Ngày gửi: 2012-12-25 20:23:45

Word-logo-small

1 tiết CN6-tuần 34-tiết 68

Ngày gửi: 2012-05-18 21:32:33

Word-logo-small

CN6 - tuần 17 - tiết 34

Ngày gửi: 2011-12-21 19:10:05