Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Công nghệ > Công nghệ 8 > (19 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:15:40

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:14:31

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:54:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:50:26

Word-logo-small

Đề 2 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:37:14

Word-logo-small

Đề 1 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:36:10

Word-logo-small

Đề kiềm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 18:02:41

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 17:45:30

Word-logo-small

Đề 2- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:40:31

Word-logo-small

Đề 1- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:39:24

Word-logo-small

Đề 2- cn8 - tuần 27 - tiết 44...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:37:43

Word-logo-small

Đề 1- cn8 - tuần 27 - tiết 44...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:36:21

Word-logo-small

Đề 2- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:34:58

Word-logo-small

Đề 1- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:34:10

Word-logo-small

CN8- TIẾT 44

Ngày gửi: 2014-03-27 09:13:57

Word-logo-small

TUAN 8 - TIET 16 - CN 8

Ngày gửi: 2013-10-21 15:28:19

Word-logo-small

TUAN 8 - TIET 16 - CN 8

Ngày gửi: 2013-10-21 15:27:42

Word-logo-small

CN8-tuần 27

Ngày gửi: 2013-05-31 21:32:53

Word-logo-small

CN8-tuần 8-tiết 16

Ngày gửi: 2012-10-11 19:28:38