Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Công nghệ > Công nghệ 9 > (9 bài)

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN 9 TUẦN 12. 2017 ...

Ngày gửi: 2017-12-14 16:44:14

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:57:05

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:54:43

Word-logo-small

Đề 2- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:43:45

Word-logo-small

Đề 1- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:42:49

Word-logo-small

KT 1T 2014

Ngày gửi: 2015-12-08 20:49:19

Word-logo-small

KT 1T 2014

Ngày gửi: 2015-12-08 20:43:56

Word-logo-small

DE 1 TIET CN9

Ngày gửi: 2014-03-27 21:04:23

Word-logo-small

CN 9 - TUAN 12 - TIET 12

Ngày gửi: 2011-11-14 20:44:52