Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Địa lý > (32 bài)

Word-logo-small

KIỂM TRA 1T MÔN ĐỊA LÝ 6 HK I...

Ngày gửi: 2018-03-29 19:00:27

Word-logo-small

KT 1 Tiet Đia 8 - Tiet 32

Ngày gửi: 2017-04-23 18:03:39

Word-logo-small

KT 1 Tiết Đia 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 18:00:05

Word-logo-small

KT 1 Tiết Địa 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 17:38:41

Word-logo-small

Địa lí 7

Ngày gửi: 2016-12-29 18:46:58

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET 2016 - 2017

Ngày gửi: 2016-12-29 14:56:55

Word-logo-small

DE KIEM TRA 1 TIET 2016 - 2017

Ngày gửi: 2016-12-29 14:55:51

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8

Ngày gửi: 2016-12-27 19:30:29

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết Địa 6 Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:37:30

Word-logo-small

Kiểm tra giữa học kì 1

Ngày gửi: 2015-12-11 19:14:58

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết Địa 6

Ngày gửi: 2015-12-11 18:37:50

Word-logo-small

ĐE KT 1 TIET ĐE 2 (DUNG)

Ngày gửi: 2015-11-08 09:04:15

Word-logo-small

ĐE KT 1TIET ĐIA 7 (DUNG)

Ngày gửi: 2015-11-08 09:01:20

Word-logo-small

Tiet 44 - Đia 9 - KT 1 tiet

Ngày gửi: 2015-04-18 08:30:31

Word-logo-small

Tiet 44 - KT 1 tiet - Đia 9

Ngày gửi: 2015-04-18 08:28:58

Word-logo-small

Đề kt Địa 9

Ngày gửi: 2014-11-22 21:18:02

Word-logo-small

Đề kt Địa lý9

Ngày gửi: 2014-11-22 21:16:36

Word-logo-small

Đề 2 - KT 1 tiết Địa 9 (KII) ...

Ngày gửi: 2014-03-31 09:56:55

Word-logo-small

Đề 1 - KT 1 tiết Địa 9 (KII) ...

Ngày gửi: 2014-03-31 09:55:17

Word-logo-small

TUẦN 10 - ĐỀ 1 - KT 1 TIẾT ĐỊ...

Ngày gửi: 2013-10-24 19:46:50

Word-logo-small

TUẦN 10 - ĐỀ 2 - KT 1 TIẾT - ...

Ngày gửi: 2013-10-24 19:44:53

Word-logo-small

ĐỀ 1 TUẦN 10 KT 1 TIẾT ĐỊA 9 ...

Ngày gửi: 2013-10-24 19:42:01

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT ĐỊA 9 TUẦN 10 (1...

Ngày gửi: 2013-03-23 09:52:27

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT ĐỊA 9 HKII. 11-12

Ngày gửi: 2012-12-12 15:43:17

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT ĐỊA 9 HKI. 12-12

Ngày gửi: 2012-12-12 15:28:49

Word-logo-small

ĐỀ KT ĐỊA 9. 11-12

Ngày gửi: 2012-10-01 16:47:06

Word-logo-small

ĐỀ KT ĐỊA. 9.11-12

Ngày gửi: 2012-10-01 16:35:51

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết Địa HKII

Ngày gửi: 2012-10-01 14:56:10

Word-logo-small

Đề KT 1 Tiết Địa lí 9

Ngày gửi: 2012-10-01 14:42:38

Word-logo-small

Đề KT 1 Tiết Địa 6. 10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:34:31

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT ĐỊA 9 (ĐỀ 1).10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:30:22

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT ĐỊA 9.10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:23:52