Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > GDCD - GDNGLL > (26 bài)

Word-logo-small

Đề kt gdcd 7 tiết 9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:20:18

Word-logo-small

Đề kt gdcd k6 t9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:17:42

Word-logo-small

GDCD8 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 19:04:13

Word-logo-small

GDCD9 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 18:59:48

Word-logo-small

GIÁO DỤC 6-TUẦN9-TIẾT9

Ngày gửi: 2015-12-12 18:30:54

Word-logo-small

LỊCH SỬ 6- TUẦN 10- TIET1

Ngày gửi: 2015-12-12 08:18:48

Word-logo-small

GIAO DUC 9 - TUAN 9 - TIET 9

Ngày gửi: 2015-12-11 14:38:39

Word-logo-small

gdcd8 t9 2015-2016

Ngày gửi: 2015-12-09 18:44:33

Word-logo-small

gdcd 7 kt1t t9- 2015-2016

Ngày gửi: 2015-12-09 18:43:01

Word-logo-small

HDNGLL THANG 1

Ngày gửi: 2014-04-08 17:37:52

Word-logo-small

HDNDLL THANG 4

Ngày gửi: 2014-04-08 17:37:27

Word-logo-small

TUẦN 9 TIẾT 9 GDCD 9

Ngày gửi: 2013-11-14 19:28:44

Word-logo-small

TUẦN 9 TIẾT 9 GDCD 8

Ngày gửi: 2013-11-14 19:28:01

Word-logo-small

TUẦN 9 TIẾT 9 GDCD 7

Ngày gửi: 2013-11-14 19:27:10

Word-logo-small

TUẦN 9 TIẾT 9 ĐỀ KT 1 GDCD 6...

Ngày gửi: 2013-11-14 19:22:01

Word-logo-small

đáp án GDCD9-tiết9-tuần9

Ngày gửi: 2013-11-14 09:05:43

Word-logo-small

GDCD 7 KT TIÊT 9

Ngày gửi: 2013-03-21 14:23:34

Word-logo-small

GDCD 9 KT TIÊT 9

Ngày gửi: 2013-03-21 14:22:04

Word-logo-small

GDCD 7 KT 1 TIÊT 26

Ngày gửi: 2013-03-21 14:16:03

Word-logo-small

GDCD 9 KT TIÊT 26

Ngày gửi: 2013-03-21 14:14:55

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết HKII GDCD 9

Ngày gửi: 2012-04-08 11:26:13

Word-logo-small

Tuần 26 - Tiết 26

Ngày gửi: 2012-04-08 11:14:08

Word-logo-small

Tuần 26- Tiết 26

Ngày gửi: 2012-04-08 11:11:58

Word-logo-small

GDCD 9 - Tuần 9 - Tiết 9

Ngày gửi: 2011-10-31 12:22:26

Word-logo-small

GDCD 7 - Tuần 9 - Tiết 9

Ngày gửi: 2011-10-31 12:19:59

Word-logo-small

GDCD 8 - Tuần 9 - Tiết 9

Ngày gửi: 2011-10-31 12:14:24