Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Hóa học > (60 bài)

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:59:49

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 13:58:06

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHO DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:54:52

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHON DE 1.

Ngày gửi: 2016-12-28 13:52:56

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 11...

Ngày gửi: 2016-12-28 13:49:12

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 5

Ngày gửi: 2016-12-28 13:46:01

Word-logo-small

HOA 9 - TUAN 11 - TIET 21

Ngày gửi: 2015-12-11 08:35:32

Word-logo-small

HOA 9 - TUAN 5 - TIET 10 (15-16)

Ngày gửi: 2015-12-11 08:33:47

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 13 - TIET 25 15 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 15:35:12

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 8 - TIET 16 (15-16)

Ngày gửi: 2015-12-09 15:30:45

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 26 TIET 52 (14-15)

Ngày gửi: 2015-12-09 15:30:15

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 23 - TIET 46 (14...

Ngày gửi: 2015-12-09 15:29:36

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 13 - TIET 25 (14...

Ngày gửi: 2015-12-09 15:28:44

Word-logo-small

HOA 8 - TUAN 8 - TIET 16 NAM ...

Ngày gửi: 2015-12-09 15:27:10

Word-logo-small

HOA 8,TUAN 23, TIET 46

Ngày gửi: 2015-12-08 14:42:35

Word-logo-small

HOA 8, TUAN 26, TIET 52

Ngày gửi: 2015-12-08 14:38:28

Word-logo-small

HOA 8 TUAN 8 TIET 16

Ngày gửi: 2015-12-08 14:35:22

Word-logo-small

HOA 8-TUAN 13, TIET 25

Ngày gửi: 2015-12-08 14:33:33

Word-logo-small

hóa 9 tuần 25

Ngày gửi: 2014-03-18 16:06:51

Word-logo-small

hóa 9 tuần 25

Ngày gửi: 2014-03-18 16:06:08

Word-logo-small

tuần 13 tiết 25

Ngày gửi: 2013-11-09 20:57:40

Word-logo-small

tuần 13 tiết 25

Ngày gửi: 2013-11-09 20:56:16

Word-logo-small

tiết 16 tuần 8

Ngày gửi: 2013-10-21 22:08:56

Word-logo-small

tiết 16 tuần 8

Ngày gửi: 2013-10-21 22:07:57

Word-logo-small

tiết 16 tuần 8

Ngày gửi: 2013-10-21 22:07:20

Word-logo-small

1 tiết hóa 9 - tuần 5

Ngày gửi: 2013-10-21 14:44:03

Word-logo-small

1 tiết hóa 9 - tuần 5

Ngày gửi: 2013-10-21 14:43:34

Word-logo-small

kiểm tra 1 tiết hóa 9, tuần 5

Ngày gửi: 2013-10-21 14:30:03

Word-logo-small

hóa 8 tuần 26

Ngày gửi: 2013-06-01 14:53:19

Word-logo-small

Hoa 9 Tuan 29 - Liem

Ngày gửi: 2013-04-13 14:16:36

Word-logo-small

Hoa 9 Tuan 25 - Liem

Ngày gửi: 2013-04-13 14:14:52

Word-logo-small

tuan 23- tiet 46 hoa 1 tiet p...

Ngày gửi: 2013-02-26 08:19:50

Word-logo-small

tuần 23 tiết 46 (2011 - 2012)

Ngày gửi: 2012-12-07 11:46:45

Word-logo-small

tuần 27 tiết 53 (2011 - 2012)

Ngày gửi: 2012-12-07 11:45:07

Word-logo-small

tuần 13 tiết 25

Ngày gửi: 2012-11-28 20:57:12

Word-logo-small

tuần 8 tiết 16

Ngày gửi: 2012-11-28 20:33:55