Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Hóa học > Hóa học 9 > (31 bài)

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:59:49

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 13:58:06

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHO DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:54:52

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHON DE 1.

Ngày gửi: 2016-12-28 13:52:56

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 11...

Ngày gửi: 2016-12-28 13:49:12

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 5

Ngày gửi: 2016-12-28 13:46:01

Word-logo-small

HOA 9 - TUAN 11 - TIET 21

Ngày gửi: 2015-12-11 08:35:32

Word-logo-small

HOA 9 - TUAN 5 - TIET 10 (15-16)

Ngày gửi: 2015-12-11 08:33:47

Word-logo-small

hóa 9 tuần 25

Ngày gửi: 2014-03-18 16:06:51

Word-logo-small

hóa 9 tuần 25

Ngày gửi: 2014-03-18 16:06:08

Word-logo-small

Hoa 9 Tuan 29 - Liem

Ngày gửi: 2013-04-13 14:16:36

Word-logo-small

Hoa 9 Tuan 25 - Liem

Ngày gửi: 2013-04-13 14:14:52

Word-logo-small

Hóa 9 Tuần 11 H. V. Liễm 2012...

Ngày gửi: 2012-10-28 13:10:25

Word-logo-small

Hóa 9 Tuần 5 H. V. Liễm 2012-...

Ngày gửi: 2012-10-28 13:09:00

Word-logo-small

Tuan 29 de 2 - 2011-2012

Ngày gửi: 2012-04-22 11:49:34

Word-logo-small

Tuan 29 de 1- 2011-2012

Ngày gửi: 2012-04-22 11:48:32

Word-logo-small

Hoa 9 de 3 tuan 25 - 2011 - ...

Ngày gửi: 2012-03-29 21:16:27

Word-logo-small

Hoa 9 de 2 tuan 25 - 2011 - ...

Ngày gửi: 2012-03-29 21:15:55

Word-logo-small

Hoa 9 Tuan 25 2011 - 2012

Ngày gửi: 2012-03-29 21:14:43

Word-logo-small

Tuan 11 Hoa 9 de 2 - 2011 - 2012

Ngày gửi: 2011-10-25 21:34:57

Word-logo-small

Tuan 11 Hoa 9 de 1 - 2011 - 2012

Ngày gửi: 2011-10-25 21:34:13

Word-logo-small

Kiểm tra 15 phút lần 1

Ngày gửi: 2011-10-02 21:31:05

Word-logo-small

Kiểm tra 1 tiết Tuần 5 đề 2 -...

Ngày gửi: 2011-10-02 21:28:19

Word-logo-small

Kiểm trá tiết Tuần 5 đề 1

Ngày gửi: 2011-10-02 21:23:20

Word-logo-small

15 phut lan 4 Hoa 9

Ngày gửi: 2011-04-17 07:58:56

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 3

Ngày gửi: 2011-03-25 09:11:18

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 2

Ngày gửi: 2011-03-25 09:08:01

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 1

Ngày gửi: 2011-03-25 09:06:09

Word-logo-small

Hoa 9, tuan 29

Ngày gửi: 2011-03-25 09:00:30

Word-logo-small

Hoa 9, tuan 5

Ngày gửi: 2011-03-20 20:01:59

Word-logo-small

Hóa 9 Tuần 24

Ngày gửi: 2011-03-03 12:43:32