Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Lịch sử > (4 thư mục)


Lịch sử 6 (3 bài)
Word-logo-small

lịch sử 6

Ngày gửi: 2016-12-29 18:50:49

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT KỊCH SỬ 6

Ngày gửi: 2016-12-27 19:32:31

Word-logo-small

LỊCH SỬ 6-TUẦN 10- TIẾT 10

Ngày gửi: 2015-12-12 08:27:24


Lịch sử 7 (12 bài)
Word-logo-small

lịch sử 7

Ngày gửi: 2016-12-29 18:53:11

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 11 D2 16...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:52:00

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 11 D1 20...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:51:22

Word-logo-small

Su 7 KT 1 tiet, Tiet 59

Ngày gửi: 2015-04-18 08:34:10


Lịch sử 8 (10 bài)
Word-logo-small

KT 1 tiet Su 8

Ngày gửi: 2017-04-23 18:08:04

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 10 TIET ...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:52:59

Word-logo-small

Đe KT 1 tiet Su 8 (16 - 17) Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:40:46

Word-logo-small

Đe KT 1 tiet Su 8 (16 - 17) Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:40:45


Lịch sử 9 (7 bài)
Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 9 TIET 9...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:54:12

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 9 TIET 9...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:53:37

Word-logo-small

ĐE KT 1 TIET SƯ 9 TUÂN 9 (DUNG)

Ngày gửi: 2015-11-08 09:32:42

Word-logo-small

TUAN 9 - TIẾT 9 - SU 9

Ngày gửi: 2013-10-30 14:55:00