Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (831 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:04:00

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:35

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:02:38

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:15:40

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:14:31

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:13:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:12:20

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:03:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:01:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:00:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 08:59:42

Word-logo-small

Tiếng Việt 8. Tuần 15. Tiết 60

Ngày gửi: 2019-02-13 21:19:54

Word-logo-small

Ngữ văn 8. tuần 11

Ngày gửi: 2019-02-13 21:17:09

Word-logo-small

HINH 7, TUAN 34, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-05-14 14:01:58

Word-logo-small

Hinh 9, tuan 29, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-11 18:29:44

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-09 10:16:18

Word-logo-small

ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)

Ngày gửi: 2018-03-29 19:09:09

Word-logo-small

ĐỀ KT 1T SINH 6 HK II(17-18)

Ngày gửi: 2018-03-29 19:06:14

Word-logo-small

KIỂM TRA 1T MÔN ĐỊA LÝ 6 HK I...

Ngày gửi: 2018-03-29 19:00:27

Word-logo-small

ĐỊA LÝ 6

Ngày gửi: 2018-03-29 18:54:07

Word-logo-small

HDNGLL11,12

Ngày gửi: 2018-03-19 19:28:33

Word-logo-small

hinh 7, tuan 25, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-11 09:56:03

Word-logo-small

dai 9, tuan 23, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-11 09:30:26

Word-logo-small

dai 7, tuan 23, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-01 09:51:18

Word-logo-small

Đai 9, tuan 15, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-28 10:00:33

Word-logo-small

Đai so, tuan 17, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-12-25 10:31:43

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN 9 TUẦN 12. 2017 ...

Ngày gửi: 2017-12-14 16:44:14

Word-logo-small

DAI 7, TUAN 11, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-16 12:33:32

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:07:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:02:34

Word-logo-small

Dai 9, tuan 9, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-04 08:26:12

Word-logo-small

Hinh 9, tuan 8, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-04 08:24:39

Word-logo-small

Hinh 7, tuan 8, 2017-2018

Ngày gửi: 2017-11-04 08:20:57

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:54:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:50:26