Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (831 bài)

Word-logo-small

DAI 9, TUAN 33, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2017-05-11 19:25:35

Word-logo-small

HINH 7, TUAN 34, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2017-05-11 19:23:31

Word-logo-small

KT 1 tiet Su 8

Ngày gửi: 2017-04-23 18:08:04

Word-logo-small

KT 1 Tiet Đia 8 - Tiet 32

Ngày gửi: 2017-04-23 18:03:39

Word-logo-small

KT 1 Tiết Đia 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 18:00:05

Word-logo-small

KT 1 Tiết Địa 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 17:38:41

Word-logo-small

CN7 Đ2 tuan 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:15:37

Word-logo-small

CN7Đ1 tuần 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:04:31

Word-logo-small

Đề 2 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:37:14

Word-logo-small

Đề 1 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:36:10

Word-logo-small

Đề 2 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:34:40

Word-logo-small

Đề 1 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:33:12

Word-logo-small

Kiềm tra thực hành cn6 tuần 9

Ngày gửi: 2017-04-20 23:31:39

Word-logo-small

VẬT LÝ 9 TUẦN 26. 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-20 20:17:03

Word-logo-small

HINH 9, TUAN 29, 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-20 09:38:58

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 7 - VÂN

Ngày gửi: 2017-04-19 14:24:47

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 8 - VÂN

Ngày gửi: 2017-04-19 14:23:29

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:26:04

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:49

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:13

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:57

Word-logo-small

PHAM HUUH HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:31

Word-logo-small

PHAM HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:01

Word-logo-small

PHẠM HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:23:26

Word-logo-small

ANH 7(3,4,5) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:56

Word-logo-small

ANH 8(3,4,5)TUAN 24 2016-2017...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:07

Word-logo-small

ANH 9(2,3,4) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:43:00

Word-logo-small

ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:41:24

Word-logo-small

ANH 7(1,2) TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:38:47

Word-logo-small

ANH 9 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:37:40

Word-logo-small

ANH 8 TUAN 24 2016-2017 M.HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:36:05

Word-logo-small

HINH 7, TUAN 25, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2017-03-16 08:40:36

Word-logo-small

DAI 9, TUAN 23, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2017-03-02 08:55:34

Word-logo-small

DAI 7, TUAN 23, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2017-03-02 08:53:12

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 11

Ngày gửi: 2016-12-30 16:30:24

Word-logo-small

KT SỐ 6 TUẦN 13

Ngày gửi: 2016-12-30 08:03:59