Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (831 bài)

Word-logo-small

1 Tiet Hinh 8 Tuan 29 De 1

Ngày gửi: 2011-04-10 19:27:26

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT SỬ 8-TIẾT 46

Ngày gửi: 2011-04-10 15:57:36

Word-logo-small

Đề KT 1 Tiết Địa 6. 10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:34:31

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT ĐỊA 9 (ĐỀ 1).10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:30:22

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT ĐỊA 9.10-11

Ngày gửi: 2011-04-10 15:23:52

Word-logo-small

ANH 9- TUAN 30 TIET 59 DE 2

Ngày gửi: 2011-04-05 09:32:55

Word-logo-small

ANH 9- TUAN 30 TIET 59 DE 1

Ngày gửi: 2011-04-05 09:32:03

Word-logo-small

kiem tra anh 6

Ngày gửi: 2011-04-04 07:53:47

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết lí 8 KHII

Ngày gửi: 2011-04-03 22:03:40

Word-logo-small

De kiem tra 1 tiet CN8vKHII

Ngày gửi: 2011-04-03 21:53:16

Word-logo-small

Kiem tra 1 tiet Ly 9 HK II

Ngày gửi: 2011-04-03 21:47:13

Word-logo-small

LICH SU 9. TUẦN 28

Ngày gửi: 2011-04-01 21:09:25

Word-logo-small

LỊCH SỬ 8. TUẦN 29

Ngày gửi: 2011-04-01 21:05:21

Word-logo-small

Trường thcs tam thanh

Ngày gửi: 2011-04-01 20:39:00

Word-logo-small

Trường thcs tam thanh

Ngày gửi: 2011-04-01 20:37:00

Word-logo-small

hinh 8, tiet 54, tuan 29

Ngày gửi: 2011-03-31 14:57:41

Word-logo-small

Sinh 9, tiết 53

Ngày gửi: 2011-03-29 20:10:10

Word-logo-small

Tuần 11 - Tiết 21

Ngày gửi: 2011-03-29 19:59:19

Word-logo-small

Tiết 53 - Tuần 27

Ngày gửi: 2011-03-29 19:51:56

Word-logo-small

DE KIEM TRA TUAN 29 TIET 57

Ngày gửi: 2011-03-27 21:39:59

Word-logo-small

Sinh 8, tuan 10

Ngày gửi: 2011-03-25 09:20:04

Word-logo-small

Sinh 7, tuan 28

Ngày gửi: 2011-03-25 09:16:23

Word-logo-small

Sinh 6, tuan 10

Ngày gửi: 2011-03-25 09:13:19

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 3

Ngày gửi: 2011-03-25 09:11:18

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 2

Ngày gửi: 2011-03-25 09:08:01

Word-logo-small

15 phut Hoa 9 lan 1

Ngày gửi: 2011-03-25 09:06:09

Word-logo-small

Sinh 6, tuan 25

Ngày gửi: 2011-03-25 09:04:15

Word-logo-small

Sinh 8, tuan 29

Ngày gửi: 2011-03-25 09:02:07

Word-logo-small

Hoa 9, tuan 29

Ngày gửi: 2011-03-25 09:00:30

Word-logo-small

Sinh 9 -Tuần 27

Ngày gửi: 2011-03-20 21:36:52

Word-logo-small

Hoa 8, Tuan 8

Ngày gửi: 2011-03-20 20:10:25

Word-logo-small

Hoa 9, tuan 5

Ngày gửi: 2011-03-20 20:01:59

Word-logo-small

Hóa 9 Tuần 10

Ngày gửi: 2011-03-15 21:34:43

Word-logo-small

hinh 8, tuan 13

Ngày gửi: 2011-03-10 10:29:12

Word-logo-small

dai 8, tuan 11

Ngày gửi: 2011-03-10 10:27:57

Word-logo-small

dai 8, tuan 26, tiet 56

Ngày gửi: 2011-03-10 10:25:32