Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (831 bài)

Word-logo-small

KT A 8 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-28 20:00:06

Word-logo-small

ĐKT ANH 8 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-28 19:57:01

Word-logo-small

DKT ANH 6 TUAN 6

Ngày gửi: 2016-12-28 19:52:47

Word-logo-small

Đề kiềm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 18:02:41

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 17:45:30

Word-logo-small

Tin 9 tuan 16, 2016-2017

Ngày gửi: 2016-12-28 16:32:21

Word-logo-small

Tin 9 tuần 9, 2016,2017

Ngày gửi: 2016-12-28 16:31:25

Word-logo-small

Tin 6 tuần 17, 2016-2017

Ngày gửi: 2016-12-28 16:25:53

Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 15:23:46

Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 15:20:52

Thumbnail

ĐỀ KT HH 6 TUẦN 13 Năm 2016-2...

Ngày gửi: 2016-12-28 14:14:37

Thumbnail

ĐỀ KT SỐ 6 TUẦN 13 Năm 2016-2...

Ngày gửi: 2016-12-28 14:09:09

Thumbnail

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6(NGUYỄN QUA...

Ngày gửi: 2016-12-28 14:07:56

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:59:49

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 13:58:06

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHO DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:54:52

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHON DE 1.

Ngày gửi: 2016-12-28 13:52:56

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 11...

Ngày gửi: 2016-12-28 13:49:12

Word-logo-small

HOA 9 KIEM TRA 1 TIET TUAN 5

Ngày gửi: 2016-12-28 13:46:01

Word-logo-small

Tin 6 tuần 9, năm học 2015 - ...

Ngày gửi: 2016-12-28 10:40:29

Word-logo-small

Đại 8, tuần 17, năm học 2015 ...

Ngày gửi: 2016-12-28 10:39:34

Word-logo-small

Hình 8, tuần 12, năm học 2015...

Ngày gửi: 2016-12-28 10:38:50

Word-logo-small

Đại 8, tuần 11 năm học 2015 -...

Ngày gửi: 2016-12-28 10:38:10

Word-logo-small

Sinh 6, tiết 20 Tú

Ngày gửi: 2016-12-27 23:24:41

Word-logo-small

Đề kt gdcd 7 tiết 9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:20:18

Word-logo-small

Đề kt gdcd k6 t9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:17:42

Word-logo-small

45P ANH 8 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-27 20:39:16

Word-logo-small

45 P ANH 8 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-27 20:38:04

Word-logo-small

45P ANH 7 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-27 20:35:41

Word-logo-small

45 PHUT ANH 7 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-27 20:31:19

Word-logo-small

ANH 6 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-27 20:28:31

Word-logo-small

kt 1t anh 6 tuan 13

Ngày gửi: 2016-12-27 20:25:13

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT KỊCH SỬ 6

Ngày gửi: 2016-12-27 19:32:31

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8

Ngày gửi: 2016-12-27 19:30:29

Word-logo-small

GDCD8 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 19:04:13

Word-logo-small

GDCD9 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 18:59:48