Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (831 bài)

Word-logo-small

DAI 7, TUAN 17, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-12-25 14:01:24

Word-logo-small

DAI 9, TUAN 15, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-12-13 14:47:55

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:57:05

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:54:43

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:50:20

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:46:37

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:14:30

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:11:29

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:07:28

Word-logo-small

Ngữ văn 8 Tuần 11 Tiết 41, Loan

Ngày gửi: 2016-11-29 21:31:32

Word-logo-small

Tuần 10 - Tiết 20 - Sinh 6

Ngày gửi: 2016-11-14 14:23:35

Word-logo-small

Tuần 9 - Tiết 18 - Sinh 7

Ngày gửi: 2016-11-14 14:15:52

Word-logo-small

Tuan 11-Tiet 21 - Sinh 9

Ngày gửi: 2016-11-14 13:57:21

Word-logo-small

DAI 7, TUAN 11, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-11-11 14:51:09

Word-logo-small

Đe KT 1 tiet Su 8 (16 - 17) Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:40:46

Word-logo-small

Đe KT 1 tiet Su 8 (16 - 17) Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:40:45

Word-logo-small

Đề KT 1 tiết Địa 6 Dung

Ngày gửi: 2016-11-09 19:37:30

Word-logo-small

ĐỀ VẬT LÍ 6-TUẦN 8 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-11-02 20:45:45

Word-logo-small

ĐỀ VẬT LÍ 6-TUẦN 8 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-11-02 20:38:57

Word-logo-small

DAI 9, TUAN 9, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-10-30 19:07:52

Word-logo-small

HINH 9, TUAN 8, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-10-26 11:51:26

Word-logo-small

HINH 7, TUAN 8, 2016-2017, PHUC

Ngày gửi: 2016-10-26 11:47:46

Word-logo-small

DAI 9, TUAN 33, 2015-2016, PHUC

Ngày gửi: 2016-05-03 15:53:01

Word-logo-small

HINH 7, TUAN 34, 2015-2016, PHUC

Ngày gửi: 2016-05-03 15:52:00

Word-logo-small

NGỮ VĂN 8 TUẦN 29 TIẾT 113 LOAN

Ngày gửi: 2016-04-20 19:51:09

Word-logo-small

HINH 9, TUAN 29, 2015-2016, PHUC

Ngày gửi: 2016-04-09 15:22:23

Word-logo-small

Sinh 7, tuần 28- tiết 55

Ngày gửi: 2016-04-07 22:16:40

Word-logo-small

Tuan 27,tiết 53

Ngày gửi: 2016-04-07 22:12:00

Word-logo-small

ĐỀ KT1T S8 HK1(15-16)NHI

Ngày gửi: 2016-04-07 10:21:58

Word-logo-small

ĐỀ KT 1T HKII-S7(15-16)NHI

Ngày gửi: 2016-04-07 10:16:57

Word-logo-small

ĐỀ KT 1T S8 HKII(15-16)NHI

Ngày gửi: 2016-04-07 10:06:31

Word-logo-small

mon lý8-tuần 25-tiết 25

Ngày gửi: 2016-03-29 20:47:41

Word-logo-small

môn ly7-tuần 27-tiết 27

Ngày gửi: 2016-03-29 20:46:11

Word-logo-small

Môn lý 6-tuần 26 - tiết 26

Ngày gửi: 2016-03-29 20:44:38

Word-logo-small

KT 1 TIET HKII-2016

Ngày gửi: 2016-03-20 17:47:25

Word-logo-small

KT 1 TIET HKII-2016

Ngày gửi: 2016-03-20 17:45:07