Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > (15 thư mục)


Toán học (185 bài)
Word-logo-small

HINH 7, TUAN 34, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-05-14 14:01:58

Word-logo-small

Hinh 9, tuan 29, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-04-11 18:29:44

Word-logo-small

hinh 7, tuan 25, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-11 09:56:03

Word-logo-small

dai 9, tuan 23, 2017-2018

Ngày gửi: 2018-03-11 09:30:26


Vật lý (50 bài)
Word-logo-small

VẬT LÝ 9 TUẦN 26. 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-20 20:17:03

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:50:20

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:46:37

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:14:30


Hóa học (60 bài)
Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:59:49

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 13:58:06

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHO DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 13:54:52

Word-logo-small

HOA 9 TUAN 5 LOP CHON DE 1.

Ngày gửi: 2016-12-28 13:52:56


Sinh học (58 bài)
Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 15:23:46

Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 15:20:52

Word-logo-small

Sinh 6, tiết 20 Tú

Ngày gửi: 2016-12-27 23:24:41

Word-logo-small

Tuần 10 - Tiết 20 - Sinh 6

Ngày gửi: 2016-11-14 14:23:35


Lịch sử (32 bài)
Word-logo-small

KT 1 tiet Su 8

Ngày gửi: 2017-04-23 18:08:04

Word-logo-small

lịch sử 7

Ngày gửi: 2016-12-29 18:53:11

Word-logo-small

lịch sử 6

Ngày gửi: 2016-12-29 18:50:49

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 9 TIET 9...

Ngày gửi: 2016-12-29 14:54:12


Địa lý (32 bài)
Word-logo-small

KIỂM TRA 1T MÔN ĐỊA LÝ 6 HK I...

Ngày gửi: 2018-03-29 19:00:27

Word-logo-small

KT 1 Tiet Đia 8 - Tiet 32

Ngày gửi: 2017-04-23 18:03:39

Word-logo-small

KT 1 Tiết Đia 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 18:00:05

Word-logo-small

KT 1 Tiết Địa 6 - Tiết 28

Ngày gửi: 2017-04-23 17:38:41


Ngữ văn (59 bài)
Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:26:04

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:49

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:13

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:57


GDCD - GDNGLL (26 bài)
Word-logo-small

Đề kt gdcd 7 tiết 9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:20:18

Word-logo-small

Đề kt gdcd k6 t9: 16-17

Ngày gửi: 2016-12-27 23:17:42

Word-logo-small

GDCD8 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 19:04:13

Word-logo-small

GDCD9 - TUẦN 9 - TIẾT 9

Ngày gửi: 2016-12-27 18:59:48


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (70 bài)
Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:04:00

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:35

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:02:38


Tin học (14 bài)
Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 7 - VÂN

Ngày gửi: 2017-04-19 14:24:47

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 8 - VÂN

Ngày gửi: 2017-04-19 14:23:29

Word-logo-small

Tin 9 tuan 16, 2016-2017

Ngày gửi: 2016-12-28 16:32:21

Word-logo-small

Tin 9 tuần 9, 2016,2017

Ngày gửi: 2016-12-28 16:31:25


Ngoại ngữ (104 bài)
Word-logo-small

ANH 7(3,4,5) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:56

Word-logo-small

ANH 8(3,4,5)TUAN 24 2016-2017...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:07

Word-logo-small

ANH 9(2,3,4) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:43:00

Word-logo-small

ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:41:24