Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Ngữ văn > (59 bài)

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:26:04

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:49

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:25:13

Word-logo-small

HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:57

Word-logo-small

PHAM HUUH HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:31

Word-logo-small

PHAM HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:24:01

Word-logo-small

PHẠM HUU HIEN

Ngày gửi: 2017-04-13 16:23:26

Word-logo-small

KIEM TRA 1 TIET TUAN 11

Ngày gửi: 2016-12-30 16:30:24

Word-logo-small

Bài 15. Kiểm tra phần Tiếng Việt

Ngày gửi: 2016-12-29 08:26:25

Word-logo-small

Bài 15. Kiểm tra về thơ và tr...

Ngày gửi: 2016-12-29 08:25:43

Word-logo-small

Bài 10. Kiểm tra về truyện tr...

Ngày gửi: 2016-12-28 21:41:01

Word-logo-small

Bài 10. Kiểm tra về truyện tr...

Ngày gửi: 2016-12-28 21:26:36

Word-logo-small

KTRA VAN 9

Ngày gửi: 2016-12-28 20:54:23

Word-logo-small

Phạm Hữu Hiền tiết 28 - 2015 ...

Ngày gửi: 2015-12-10 15:13:32

Word-logo-small

Phạm Hữu Hiền tuần 12 - 2015 ...

Ngày gửi: 2015-12-10 15:12:58

Word-logo-small

Phạm Hữu Hiền tuần 11 - 2015 ...

Ngày gửi: 2015-12-10 15:12:12

Word-logo-small

Phạm Hữu Hiền tuần 12 - 2015 ...

Ngày gửi: 2015-12-10 15:11:40

Word-logo-small

Phạm Hữu Hiền

Ngày gửi: 2015-12-10 15:09:57

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền Tiết 98

Ngày gửi: 2015-12-10 15:09:17

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền Tiết 90

Ngày gửi: 2015-12-10 15:08:48

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền Tuần 11

Ngày gửi: 2015-12-10 15:08:11

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền tuan 12

Ngày gửi: 2015-12-10 15:07:32

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền

Ngày gửi: 2015-12-10 15:06:54

Word-logo-small

Pạm Hữu Hiền

Ngày gửi: 2015-12-10 15:06:19

Word-logo-small

Ngữ Văn 7

Ngày gửi: 2015-12-10 15:04:51

Word-logo-small

de kiem tra

Ngày gửi: 2015-12-08 19:25:13

Word-logo-small

de kt

Ngày gửi: 2015-12-08 19:24:18

Word-logo-small

de kt tuan 12

Ngày gửi: 2015-12-08 19:21:48

Word-logo-small

de kt 6 tuan 7

Ngày gửi: 2015-12-08 19:20:47

Word-logo-small

de kt tiet 115

Ngày gửi: 2015-12-08 19:16:00

Word-logo-small

de kt ngu van 6

Ngày gửi: 2015-12-08 19:05:17

Word-logo-small

VAN 8 - TUAN 15 - TIET 60

Ngày gửi: 2015-12-08 15:27:19

Word-logo-small

TUAN 11 - TIET 41 2015 -2016

Ngày gửi: 2015-12-08 15:26:22

Word-logo-small

đề kiểm tra Ngữ văn

Ngày gửi: 2015-12-05 10:47:31

Word-logo-small

BAI 26

Ngày gửi: 2015-04-05 23:13:18

Word-logo-small

BAI 32

Ngày gửi: 2015-04-05 23:12:36