Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Sinh học > Sinh học 8 > (11 bài)

Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 2

Ngày gửi: 2016-12-28 15:23:46

Word-logo-small

SINH 8 TUAN 10 DE 1

Ngày gửi: 2016-12-28 15:20:52

Word-logo-small

ĐỀ KT 1T S8 HKII(15-16)NHI

Ngày gửi: 2016-04-07 10:06:31

Word-logo-small

1 tiết S8 HK1(14-15)

Ngày gửi: 2015-12-09 19:45:30

Word-logo-small

KT 1 TIẾT - TIẾT 19

Ngày gửi: 2015-11-06 08:37:52

Word-logo-small

Sinh 8, tuần 29

Ngày gửi: 2014-03-30 19:36:23

Word-logo-small

Sinh 8 -Tuần 10 -Tiết 19

Ngày gửi: 2013-11-10 21:37:21

Word-logo-small

Tuan 29, tiết 57

Ngày gửi: 2012-04-19 21:43:15

Word-logo-small

Kiem tra Tuan 10 - 2011 - 2012

Ngày gửi: 2011-10-25 21:31:49

Word-logo-small

Sinh 8, tuan 10

Ngày gửi: 2011-03-25 09:20:04

Word-logo-small

Sinh 8, tuan 29

Ngày gửi: 2011-03-25 09:02:07