Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Tài liệu tham khảo > (36 bài)

Word-logo-small

KTRA VAN PHAN TRUYEN PTNLHS

Ngày gửi: 2017-05-03 10:14:34

Word-logo-small

KIEM TRA LOP CHON PTNLHS

Ngày gửi: 2017-05-03 10:05:47

Word-logo-small

KIEM TRA PTNLHS 9

Ngày gửi: 2017-05-03 10:03:06

Word-logo-small

KIEM TRA VAN 9 HKII, PTNLHS

Ngày gửi: 2017-05-03 10:00:23

Word-logo-small

KTRA VAN 9 LOP CHON

Ngày gửi: 2017-03-22 22:14:44

Word-logo-small

KTRA VAN 6 CO HUONG

Ngày gửi: 2016-12-29 09:06:06

Word-logo-small

KTRA VAN HIEN DAI 9 PHUONG

Ngày gửi: 2016-12-28 20:59:02

Word-logo-small

TV TUAN 15 CO PHUONG

Ngày gửi: 2015-12-08 20:17:37

Word-logo-small

KT VAN9 TUAN 15 PHUONG

Ngày gửi: 2015-12-08 20:13:04

Word-logo-small

KT VAN HKI 15-16 K9 PHUONG

Ngày gửi: 2015-12-08 20:11:42

Word-logo-small

ĐỀ KT 1 TIẾT MON GDCD 7

Ngày gửi: 2015-12-08 19:54:47

Word-logo-small

NGUVAN8 TUAN 11 TIET 41

Ngày gửi: 2013-10-20 19:44:21

Word-logo-small

Đề KT Hình 7 tuần 8 - Mạnh

Ngày gửi: 2013-10-05 10:40:54

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết sử 8 HKII ...

Ngày gửi: 2012-12-11 09:04:26

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết sử 6,8 HKI...

Ngày gửi: 2012-12-11 09:00:42

Word-logo-small

Thống kê chất lượng bộ môn

Ngày gửi: 2012-05-27 11:40:23

Word-logo-small

Bai thi biên giới quốc gia

Ngày gửi: 2011-12-07 19:34:31

Word-logo-small

PHAN PHOI CHUONG TRINH

Ngày gửi: 2011-10-14 10:30:47

Word-logo-small

kế hoạch năm-tổ Tự Nhiên

Ngày gửi: 2011-09-17 11:20:42

Xls-small

BẢNG KÊ 2011

Ngày gửi: 2011-05-07 09:48:31

Word-logo-small

Tuyen Sinh vao lop 10 huyen T...

Ngày gửi: 2011-04-13 20:13:20

Word-logo-small

Tuyen sinh vao lop 10 huyen H...

Ngày gửi: 2011-04-13 20:11:34

Word-logo-small

Tuyen sinh vao lop 10 huyen B...

Ngày gửi: 2011-04-13 20:09:29

Word-logo-small

Tuyen sinh vao lop 10 huyen ...

Ngày gửi: 2011-04-09 21:49:59

Word-logo-small

Tuyển Sinh vào lớp 10 huyện H...

Ngày gửi: 2011-04-09 21:32:31

Word-logo-small

Đề tuyển sinh vào lớp 10 phòn...

Ngày gửi: 2011-04-09 21:30:25

Word-logo-small

Tuyển sinh vào lớp 10 của TP ...

Ngày gửi: 2011-04-09 08:20:08

Word-logo-small

KIỂM TRA HÓA 8 TUẦN 27

Ngày gửi: 2011-03-16 21:55:42

Word-logo-small

Kiểm tra Hóa 8 tuần 27

Ngày gửi: 2011-03-16 21:52:13

Word-logo-small

de toan 7 nam 09-10

Ngày gửi: 2011-03-02 16:34:49

Word-logo-small

MỘT CHÚT LÃNG ĐÃNG

Ngày gửi: 2011-03-01 10:41:19

Word-logo-small

Ôn thi vào lớp 10 cực hay

Ngày gửi: 2011-02-24 19:54:15

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 HKI

Ngày gửi: 2011-02-24 19:53:42

Word-logo-small

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HKI

Ngày gửi: 2011-02-24 19:52:58

Word-logo-small

ĐỀ THI HK I HÓA 9

Ngày gửi: 2011-01-10 15:21:13

Word-logo-small

de thi toan 8 HKI

Ngày gửi: 2010-12-31 10:12:58