Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Ngoại ngữ > Tiếng Anh > (104 bài)

Word-logo-small

ANH 7(3,4,5) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:56

Word-logo-small

ANH 8(3,4,5)TUAN 24 2016-2017...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:45:07

Word-logo-small

ANH 9(2,3,4) TUAN 24 2016-201...

Ngày gửi: 2017-03-23 08:43:00

Word-logo-small

ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:41:24

Word-logo-small

ANH 7(1,2) TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:38:47

Word-logo-small

ANH 9 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:37:40

Word-logo-small

ANH 8 TUAN 24 2016-2017 M.HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:36:05

Word-logo-small

ĐKT A9 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-28 20:07:42

Word-logo-small

KT A 9 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-28 20:05:51

Word-logo-small

KT A 9 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-28 20:04:02

Word-logo-small

KT A 8 TUAN 13

Ngày gửi: 2016-12-28 20:00:06

Word-logo-small

ĐKT ANH 8 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-28 19:57:01

Word-logo-small

DKT ANH 6 TUAN 6

Ngày gửi: 2016-12-28 19:52:47

Word-logo-small

de kiem tra 1tiet anh 8

Ngày gửi: 2015-12-15 08:52:27

Word-logo-small

de kiem tra 1 tiet

Ngày gửi: 2015-12-15 08:51:06

Word-logo-small

A 8 45p (13-14) Hoa

Ngày gửi: 2015-12-10 20:47:35

Word-logo-small

A 8 (13-14) Hoa

Ngày gửi: 2015-12-10 20:46:21

Word-logo-small

anh 8 (13-14)

Ngày gửi: 2015-12-10 20:44:20

Word-logo-small

M Hoa anh 8 45p tuan 13

Ngày gửi: 2015-12-10 20:42:51

Word-logo-small

anh 8 kt 45 phut tuan 7

Ngày gửi: 2015-12-10 20:40:55

Word-logo-small

45' anh 6 tuan 13

Ngày gửi: 2015-12-09 11:59:01

Word-logo-small

45' anh 6 tuan 6

Ngày gửi: 2015-12-09 11:57:17

Word-logo-small

KIỂM TRA 45 ANH 7

Ngày gửi: 2015-12-08 16:59:21

Word-logo-small

KIỂM TRA ANH 9

Ngày gửi: 2015-12-08 16:54:20

Word-logo-small

KIỂM TRA ANH 7

Ngày gửi: 2015-12-08 16:50:38

Word-logo-small

de kt 1 tiet Anh 6 tuan 6

Ngày gửi: 2015-10-13 20:37:38

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT

Ngày gửi: 2014-12-24 21:13:46

Word-logo-small

KT 1 TIẾT

Ngày gửi: 2014-12-24 21:10:51

Word-logo-small

ANH 9 1 TIẾT 47

Ngày gửi: 2014-05-05 10:52:15

Word-logo-small

PPCT 59

Ngày gửi: 2014-05-05 10:47:53

Word-logo-small

anh 7 tuan 19

Ngày gửi: 2014-03-17 09:30:26

Word-logo-small

1tiet anh 7 tuan 13

Ngày gửi: 2014-03-17 09:28:35

Word-logo-small

Đề 45' Anh 8 tuần 24

Ngày gửi: 2014-03-01 14:50:51

Word-logo-small

de 45' anh 8 tuan 7

Ngày gửi: 2014-03-01 14:49:12

Word-logo-small

bai tu chin

Ngày gửi: 2013-06-01 09:10:49

Word-logo-small

KIEM TRA A9- LẦN 2-HKII

Ngày gửi: 2013-05-31 15:52:17