Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Ngoại ngữ > Tiếng Anh > Tiếng Anh 6 > (14 bài)

Word-logo-small

ANH 6 TUAN 24 2016-2017 HOA

Ngày gửi: 2017-03-23 08:41:24

Word-logo-small

ĐKT ANH 8 TUAN 7

Ngày gửi: 2016-12-28 19:57:01

Word-logo-small

DKT ANH 6 TUAN 6

Ngày gửi: 2016-12-28 19:52:47

Word-logo-small

45' anh 6 tuan 13

Ngày gửi: 2015-12-09 11:59:01

Word-logo-small

45' anh 6 tuan 6

Ngày gửi: 2015-12-09 11:57:17

Word-logo-small

de kt 1 tiet Anh 6 tuan 6

Ngày gửi: 2015-10-13 20:37:38

Word-logo-small

TUYỂN TẬP TESTS E 6 CÁC NĂM

Ngày gửi: 2011-10-20 16:13:26

Word-logo-small

BÀI TẬP E 6 TỔNG HỢP(2011-2012)

Ngày gửi: 2011-10-20 16:12:59

Word-logo-small

TUYỂN CHỌN TESTS GRADE 6 (P2)

Ngày gửi: 2011-10-20 16:12:37

Word-logo-small

TUYỂN CHỌN TESTS GRADE 6 (P3)

Ngày gửi: 2011-10-20 16:12:05

Word-logo-small

PART 7 (TT & HẾT) - E GRADE 6...

Ngày gửi: 2011-10-20 16:11:38

Word-logo-small

PART 7 -E GRADE 6 - 4 TESTS L...

Ngày gửi: 2011-10-20 16:11:12

Word-logo-small

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP E 6 ( P4)

Ngày gửi: 2011-10-18 09:14:15

Word-logo-small

kiem tra anh 6

Ngày gửi: 2011-04-04 07:53:47