Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Trần Thị Nở
 • Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Chức năng chính 8

  Menu chức năng 10

  Menu chức năng 11

  Menu chức năng 12

  Menu chức năng 13

  Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

  Gốc > Ngân hàng đề > Tin học > (4 thư mục)


  Tin học 6 (2 bài)
  Word-logo-small

  Tin 6 tuần 17, 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:25:53

  Word-logo-small

  Tin 6 tuần 9, năm học 2015 - ...

  Ngày gửi: 2016-12-28 10:40:29


  Tin học 7 (8 bài)
  Word-logo-small

  KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 7 - VÂN

  Ngày gửi: 2017-04-19 14:24:47

  Word-logo-small

  Tuần 33 2014 - 2015

  Ngày gửi: 2015-12-11 10:13:48

  Word-logo-small

  Đề tuần 27 2014 - 2015

  Ngày gửi: 2015-12-11 10:13:08

  Word-logo-small

  Tuần 15 2014 - 2015

  Ngày gửi: 2015-12-11 10:05:05


  Tin học 8 (2 bài)
  Word-logo-small

  KIEM TRA 1 TIET TIN HOC 8 - VÂN

  Ngày gửi: 2017-04-19 14:23:29

  Word-logo-small

  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN 8 - TU...

  Ngày gửi: 2015-12-08 20:35:30


  Tin học 9 (2 bài)
  Word-logo-small

  Tin 9 tuan 16, 2016-2017

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:32:21

  Word-logo-small

  Tin 9 tuần 9, 2016,2017

  Ngày gửi: 2016-12-28 16:31:25