Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Trần Thị Nở
 • Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Chức năng chính 4

  Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Chức năng chính 8

  Menu chức năng 10

  Menu chức năng 11

  Menu chức năng 12

  Menu chức năng 13

  Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

  Gốc > Ngân hàng đề > Toán học > (185 bài)

  Word-logo-small

  HINH 7, TUAN 34, 2017-2018

  Ngày gửi: 2018-05-14 14:01:58

  Word-logo-small

  Hinh 9, tuan 29, 2017-2018

  Ngày gửi: 2018-04-11 18:29:44

  Word-logo-small

  hinh 7, tuan 25, 2017-2018

  Ngày gửi: 2018-03-11 09:56:03

  Word-logo-small

  dai 9, tuan 23, 2017-2018

  Ngày gửi: 2018-03-11 09:30:26

  Word-logo-small

  dai 7, tuan 23, 2017-2018

  Ngày gửi: 2018-03-01 09:51:18

  Word-logo-small

  Đai 9, tuan 15, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-12-28 10:00:33

  Word-logo-small

  Đai so, tuan 17, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-12-25 10:31:43

  Word-logo-small

  DAI 7, TUAN 11, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-11-16 12:33:32

  Word-logo-small

  Dai 9, tuan 9, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-11-04 08:26:12

  Word-logo-small

  Hinh 9, tuan 8, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-11-04 08:24:39

  Word-logo-small

  Hinh 7, tuan 8, 2017-2018

  Ngày gửi: 2017-11-04 08:20:57

  Word-logo-small

  DAI 9, TUAN 33, 2016-2017, PHUC

  Ngày gửi: 2017-05-11 19:25:35

  Word-logo-small

  HINH 7, TUAN 34, 2016-2017, PHUC

  Ngày gửi: 2017-05-11 19:23:31

  Word-logo-small

  HINH 9, TUAN 29, 2016-2017

  Ngày gửi: 2017-04-20 09:38:58

  Word-logo-small

  HINH 7, TUAN 25, 2016-2017, PHUC

  Ngày gửi: 2017-03-16 08:40:36

  Word-logo-small

  DAI 9, TUAN 23, 2016-2017, PHUC

  Ngày gửi: 2017-03-02 08:55:34

  Word-logo-small

  DAI 7, TUAN 23, 2016-2017, PHUC

  Ngày gửi: 2017-03-02 08:53:12

  Word-logo-small

  KT SỐ 6 TUẦN 13

  Ngày gửi: 2016-12-30 08:03:59

  Word-logo-small

  KT số 6 tuần 6

  Ngày gửi: 2016-12-30 07:47:54

  Word-logo-small

  KT Hình 6 tuần 14

  Ngày gửi: 2016-12-30 07:47:08

  Word-logo-small

  de tuan 17, dai 8

  Ngày gửi: 2016-12-29 15:51:04

  Word-logo-small

  de tuan 12, hinh 8

  Ngày gửi: 2016-12-29 15:48:44

  Word-logo-small

  de tuan 11, dai so 8

  Ngày gửi: 2016-12-29 15:46:21

  Word-logo-small

  s6 tuan 13

  Ngày gửi: 2016-12-29 08:13:55

  Word-logo-small

  hinh 6 tuan 14

  Ngày gửi: 2016-12-29 08:13:28

  Word-logo-small

  de kt tuan 6

  Ngày gửi: 2016-12-29 08:05:56

  Word-logo-small

  de KT lop 91

  Ngày gửi: 2016-12-29 07:55:18

  Word-logo-small

  đề KT hinh lop 91-tuần 8

  Ngày gửi: 2016-12-29 07:36:59

  Word-logo-small

  đề KT 91

  Ngày gửi: 2016-12-29 07:26:08

  Word-logo-small

  ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ 7

  Ngày gửi: 2016-12-28 21:16:51

  Word-logo-small

  ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7

  Ngày gửi: 2016-12-28 21:16:16

  Word-logo-small

  ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 7

  Ngày gửi: 2016-12-28 21:15:06

  Thumbnail

  ĐỀ KT HH 6 TUẦN 13 Năm 2016-2...

  Ngày gửi: 2016-12-28 14:14:37

  Thumbnail

  ĐỀ KT SỐ 6 TUẦN 13 Năm 2016-2...

  Ngày gửi: 2016-12-28 14:09:09

  Thumbnail

  ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6(NGUYỄN QUA...

  Ngày gửi: 2016-12-28 14:07:56

  Word-logo-small

  Đại 8, tuần 17, năm học 2015 ...

  Ngày gửi: 2016-12-28 10:39:34