Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Gốc > Ngân hàng đề > Vật lý > (50 bài)

Word-logo-small

VẬT LÝ 9 TUẦN 26. 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-20 20:17:03

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:50:20

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT VẬT LÍ 9 HKI. 2016-...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:46:37

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:14:30

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:11:29

Word-logo-small

đề kiểm tra 1 tiết

Ngày gửi: 2016-12-08 21:07:28

Word-logo-small

ĐỀ VẬT LÍ 6-TUẦN 8 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-11-02 20:45:45

Word-logo-small

ĐỀ VẬT LÍ 6-TUẦN 8 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-11-02 20:38:57

Word-logo-small

mon lý8-tuần 25-tiết 25

Ngày gửi: 2016-03-29 20:47:41

Word-logo-small

môn ly7-tuần 27-tiết 27

Ngày gửi: 2016-03-29 20:46:11

Word-logo-small

Môn lý 6-tuần 26 - tiết 26

Ngày gửi: 2016-03-29 20:44:38

Word-logo-small

KT 1 TIET HKII-2016

Ngày gửi: 2016-03-20 17:47:25

Word-logo-small

KT 1 TIET HKII-2016

Ngày gửi: 2016-03-20 17:45:07

Word-logo-small

lý 8 tuan 25 tiet 25 14-15

Ngày gửi: 2015-12-08 21:58:54

Word-logo-small

ly 7 kt1t HKII 14-15

Ngày gửi: 2015-12-08 21:53:51

Word-logo-small

KT 1T HKII 2015

Ngày gửi: 2015-12-08 20:42:40

Word-logo-small

KT 1T HKI 2014

Ngày gửi: 2015-12-08 20:41:35

Word-logo-small

KT 1T HKI 2015

Ngày gửi: 2015-12-08 19:53:42

Word-logo-small

KT 1T HKI 2015

Ngày gửi: 2015-12-08 19:52:37

Word-logo-small

DE KT 1 TIET LY 8

Ngày gửi: 2015-11-14 05:15:13

Word-logo-small

DE KT 1 TIETN LY

Ngày gửi: 2015-11-14 05:11:01

Word-logo-small

DE KT 1 TIET LY 6

Ngày gửi: 2015-11-14 05:03:39

Word-logo-small

monly7 - tuan10 - tiet10

Ngày gửi: 2014-11-22 20:47:52

Word-logo-small

mon li8 - tuan 7 - tiet 7

Ngày gửi: 2014-10-14 15:34:32

Word-logo-small

monli9-tuần 26-tiết 52

Ngày gửi: 2014-03-27 22:39:07

Word-logo-small

monli8 - tuần 25 - tiết 25

Ngày gửi: 2014-03-27 22:31:09

Word-logo-small

De kiem tra

Ngày gửi: 2014-03-27 22:27:36

Word-logo-small

LY 9 -HKII

Ngày gửi: 2014-03-27 21:02:33

Word-logo-small

LY 6-TUẦN 26-TIẾT 26

Ngày gửi: 2014-03-22 14:45:21

Word-logo-small

DE KIEM TRA 1 TIET

Ngày gửi: 2013-12-02 20:40:08

Word-logo-small

DE KIEM TRA 1 TIET

Ngày gửi: 2013-12-02 20:39:13

Word-logo-small

DE KIEM TRA 1 TIET

Ngày gửi: 2013-12-02 20:38:14

Word-logo-small

monli9-tuan 11-tiet 21

Ngày gửi: 2013-10-30 19:41:43

Word-logo-small

monli7-tuan 10 -tiet 10

Ngày gửi: 2013-10-30 19:39:21

Word-logo-small

monli7-tuan 10 - tiet 10

Ngày gửi: 2013-10-30 19:37:05

Word-logo-small

Môn lý8 - Tuần 7 - Tiết 7

Ngày gửi: 2013-10-12 22:30:53