Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BAO CAO TO CHUC CO SO DANG 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 10h:20' 07-12-2015
Dung lượng: 487.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TAM THANH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS TAM THANH
* Tam Thanh, ngày 12 tháng 12 năm 2015 Số -BC/CB
BÁO CÁO
Đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ trường THCS Tam Thanh năm 2015
Căn cứ Hướng dẫn số 60-HD/BTCTU ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng trong các trường học. Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Đảng ủy xã Tam Thanh về việc triển khai thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2015.
Trong năm 2015, Chi bộ thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nay Chi bộ trường THCS Tam Thanh xin báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng năm 2015 như sau:
PHẦN I:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Chi bộ lãnh chỉ đạo bằng nghị quyết chỉ đạo nhà trường lên kế hoạch công tác, phát động và sơ kết thi đua theo từng chủ điểm (4 đợt thi đua/ năm). Mỗi đợt thi đua đều có sơ kết, khen thưởng kịp thời với trên 70% CBGVNV đạt thành tích tốt.
Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu kế hoạch; kết quả cuối năm học 2014-2015 đơn vị có:
04 đảng viên  được UBND huyện khen
34 CBGVNV đạt lao động tiên tiến.  
Tập thể tổ chuyên môn đạt lao động tiên tiến:  02 (Tổ Anh; Tổ Toán-Tin).
Đơn vị trường học đạt loại Khá.
Học sinh được xếp hạnh kiểm khá, tốt: 91.4% (chỉ tiêu 80% trở lên)
        Học sinh Khá- Giỏi : 47.9% (chỉ tiêu từ 40% trở lên)
Học sinh lưu ban sau 1 năm học : 5.6 % (chỉ tiêu 4%)
Học sinh lớp 9 tốt nghiệp : 90.6% (chỉ tiêu 96%)
Tỉ lệ trẻ 11 đến 14 tuổi học THCS : 92.2 % (chỉ tiêu 76%)
Tuyển sinh (lớp 6) đạt tỉ lệ : 99% (chỉ tiêu 99%)
Tỉ lệ HS bỏ học : 0.89% (chỉ tiêu ≤ 1 %)
Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 82.4% (chỉ tiêu 30% trở lên)
Đảng viên, giáo viên chất lượng giảng dạy đạt từ khá trở lên: 97.6% (chỉ tiêu 100%). Do có 01 trường hợp giáo viên loại kém.
Đời sống vật chất của CBGVNV ổn định, chế độ chính sách được nhà trường giải quyết đầy đủ, nhà trường có công khai thu chi tài chính ngân sách đến hội đồng sư phạm.
Đảng viên, quần chúng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn theo quy định, thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn.
Thực hiện nhiều phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lí như Misa, Pmix, Emix, VnEdu điều hành và thực hiện nhiệm vụ dạy học, nâng cao dần chất lượng giáo dục của nhà trường. Hiện nay, có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (trừ bảo vệ) sử dụng thành thạo vi tính và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn.
Đảng viên phát huy tính dân chủ, có trách nhiệm trong công tác, đồng thời tích cực giám sát mọi hoạt động của nhà trường.
Đơn vị thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, trật tự, văn minh nơi làm việc.
Đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện tự vệ theo điều động của cấp trên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn.
Những tồn tại hạn chế:
Chi bộ phần lớn là tập trung thực hiện công tác giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Vì vậy, việc nắm bắt tình hình thời sự, kinh tế của địa phương của một số ít giáo viên, nhân viên đôi lúc chưa kịp thời.
Chất lượng giáo dục và tỉ lệ học sinh nghỉ học duy trì thiếu bền vững.
2. Về công tác chính trị tư tưởng:
Định kỳ hàng tháng, chi bộ có tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến tất cả đảng viên. Số lượt đảng viên tham gia đạt 100% trong mỗi kỳ họp.
Nhắc nhở đảng viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng
 
Gửi ý kiến