Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BAO CAO TONG KET TO CHUC CO SO DANG 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 09h:16' 05-12-2016
Dung lượng: 538.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TAM THANH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THCS TAM THANH
* Tam Thanh, ngày 10 tháng 12 năm 2016 Số -BC/CB
BÁO CÁO
Đánh giá, phân loại chất lượng Chi bộ trường THCS Tam Thanh năm 2016
Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng trong các trường học. Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Đảng ủy xã Tam Thanh về việc triển khai thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016.
Trong năm 2016, Chi bộ trường THCS Tam Thanh chấp hành nghiêm túc đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Nay Chi bộ trường THCS Tam Thanh xin báo cáo đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng năm 2016 như sau:
PHẦN I:
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Thực hiện theo nghị quyết chi bộ, nhà trường hằng tháng chủ động lên kế hoạch chuyên môn, kế hoạch thi đua và các loại kế hoạch hoạt động khác. Phát động và sơ kết kịp thời các đợt thi đua theo từng chủ điểm (4 đợt thi đua/ năm). Mỗi đợt thi đua với trên 80% CBGVNV đạt thành tích tốt.
Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu đăng ký đầu năm; kết quả cuối năm học 2015-2016 đơn vị có:
04 đảng viên  được UBND huyện khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước(Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Thị Trường).
Các thành chỉ tiêu khác với kết quả đạt được cụ thể như sau:    
Chỉ tiêu
Kết quả thực hiện
So với kế hoạch

Học sinh lên lớp thẳng 85%.
85,08%
Vượt 0,08%

Học sinh được xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên : 91%
92.83%
Vượt 1.83%

Học sinh Khá - Giỏi : từ 46- 50%.
52,21%
Vượt 2,21%

Học sinh lưu ban sau 1 năm học: 4%
5,31%
Tăng 1,31%

Học sinh lớp 9 tốt nghiệp: 90%
95,97%
Vượt 5,97%

Học sinh đạt giải HS giỏi lớp 9: 1em
2 em
Vượt 1 em

Tuyển sinh lớp 6 : 98%
98%
Đạt

Tỉ lệ bỏ học < 1%
0.99%
Đạt

Chiến sĩ thi đua: 1 đ/c
5 đ/c
Vượt 4 đ/c

GV dạy giỏi cấp trường: 30% trở lên
79%
Vượt 49%

GV dạy giỏi cấp huyện: 3 đ/c
6 đ/c
Vượt 3 đ/c

GV chủ nhiệm giỏi cấp trường: 2 đ/c
6 đ/c
Vượt 4 đ/c

Lao động tiên tiến: 70 % trở lên
94%
Vượt 24%

Tổ lao động tiên tiến: 2 tổ
3 tổ: Toán-Tin, Anh, Ngữ Văn
Vượt 1 tổ

Tổ được khen thưởng: 01 tổ
01 tổ: Toán -Tin
Đạt

Trường tiên tiến cấp huyện
Đạt
Đạt

Trường học đạt chuẩn văn hóa
Đạt
Đạt

Trường học đạt “An toàn về ANTT”
Đạt
Đạt

 Tất cả đảng viên, giáo viên, nhân viên đều sử dụng thành thạo máy vi tính, chất lượng giảng dạy của giáo viên đạt từ khá trở lên: 100%.
CBGVNV có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động đổi mới phương pháp dạy học tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định nhằm nâng cao chất lượng bộ môn.
Duy trì thực hiện tốt các phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lí điều hành và thực hiện nhiệm vụ dạy học như Misa, Pmix, Emix, VnEdu, phần mềm xếp thời khóa biểu.
Đời sống của CBGVNV ổn định, chế độ chính sách được nhà trường giải quyết đầy đủ, nhà trường có công khai thu chi tài chính ngân sách đến hội đồng sư phạm.
Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, phát huy tính dân chủ ở cơ quan, đồng thời tích cực giám sát mọi hoạt động của nhà trường.
Tham gia đầy đủ các lớp học Nghị quyết, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện tự vệ theo điều động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản chung của nhà trường.
 
Gửi ý kiến