Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BHTT 16 - 17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 08h:32' 13-09-2016
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BẢO HIỂM THÂN THỂ
NĂM HỌC: 2016 - 2017
TRƯỜNG …………………….. LỚP: ………..


"Số
TT" HỌ VÀ TÊN NĂM SINH SỐ TIỀN BẢO HIỂM "PHÍ
BẢO HIỂM" "GHI
CHÚ"
Nam Nữ Đk A Đk B Đk C Đk D
01 NGUYỄN VĂN ANH 2001 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
02 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
03 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
04 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
05 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
06 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
07 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
08 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
09 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
11 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
12 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
13 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
14 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
15 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
16 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
17 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
18 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
19 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
20 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
21 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
22 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
23 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
24 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
25 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
26 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
27 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
28 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
29 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
30 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
31 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
32 10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
10tr 30tr 30tr 20tr "150,000"
Tổng cộng 0000000

Kết toán danh sách này có: …….. học sinh nộp phí tham gia bảo hiểm.
Tổng phí bảo hiểm: ………………..Bằng chữ: ……………………….
Đã thanh toán vào ngày:…………….Tổng số tiền:……………………………………………………….
Hình thức thanh toán:…………………………
Ngày …... tháng ….. năm 2016
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG
LƯU Ý: GVCN CHÚ Ý LÀM CHO CHÍNH XÁC
TÊN HỌC SINH ĐÁNH CHỮ HOA HẾT
HẠN CUỐI NGÀY 16/9 NỘP QUA MAIL: nguyenthanhtungc2tt@gmail.com

 
Gửi ý kiến