Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

BIEN BAN KIEM TRA NOI BO ( TT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 14h:28' 11-05-2016
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Thanh, ngày……tháng……năm 20

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Nội bộ trường học, năm học 2015 - 2016
---------------

Họ và tên tổ trưởng:……………………………………………..
Dạy môn:…………………………………………………………
Năm vào ngành: …………………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………

I . Kết quả kiểm tra:
1. Công tác quản lý của tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn …
.............………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…….....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………..…......
2. Hồ sơ chuyên môn: kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
3. Chất lượng dạy - học của tổ chuyên môn (việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ, nhóm chuyên môn trong trường…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
4. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, thao giảng, họp tổ, nhóm …
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
5. Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………….
6. Việc chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Kiến nghị
Với đối tượng kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI KIỂM TRA
(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
HIỆU TRƯỞNG
(ký, đóng dấu và ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến