Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Chương trình hoạt động 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 14h:43' 14-01-2011
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN PHÚ QUÝ
CHI HỘI TRƯỜNG THCS TAM THANH

Số: Ctr/LHTN Tam Thanh, ngày tháng năm 2010

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2011
Thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI và Đại Hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Nghị quyết đại hội LHTN Việt Nam huyện Phú Quý lần thứ IV.

Căn cứ chương trình hành động số 02 CTr/UBH, ngày 25/10/2010 của Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Quý về việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009 - 2014 và Nghị Quyết đại hội hội LHTN Việt Nam huyện Phú Quý lần thứ IV. Chi hội LHTN Việt Nam trường THCS Tam Thanh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV, với những nội dung chương trình hành động năm 2011 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1/ Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ hội viên thanh niên hiểu rõ và nắm chắc tinh thần, nội dung Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV và Nghị Quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Phú Quý lần thứ IV. Từ đó xác định trách nhiệm của mình và cụ thể hóa trong các lĩnh vực công tác.
2/ Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Nghị Quyết, tăng cường tổ chức các hoạt động “ thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị.
3/ Thông qua việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội nhằm giúp cho hội viên, thanh niên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên.
4/ Việc triển khai thực hiện Nghị Quyết phải thiết thực, hiệu quả, tiến hành nhiều phương thức, phù hợp với từng đối tượng hội viên thanh niên, với điều kiện thực tế của từng địa phương.
B/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
I/ Đối với các cuộc vận động của Hội:
1/ Cuộc vận động “ Thanh niên sống đẹp - sống có ích”:
a/ Đẩy mạnh triển khai nội dung “Thanh niên với bản sắc văn hóa dân tộc”:
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.
Tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Phú Quý học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc làm lao động trên núi cấm để hoàn thành công trình đuốc Bác Hồ.
Hướng dẫn thanh niên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thông qua các chương trình hoạt động cụ thể; tổ chức liên hoan “người con hiếu thảo” ở các cấp bộ Chi Hội.
Tuyên truyền vận động hội viên, thanh niên xung kích đi đầu xây dựng đời sống văn hóa gia đình, trong xã hội; giữ gìn, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; cổ vũ và đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp trong quan hệ và cách sống của người Việt Nam, như: yêu nước, nhân ái, vị tha, hiếu thảo, thủy chung, cần kiệm, nhường cơm sẻ áo, uống nước nhớ nguồn; thực hiện phương châm “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.
Tổ chức lễ tuyên dương thanh niên sống đẹp, các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở các cấp bộ Hội để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần phấn đấu của hội viên, thanh niên.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống, tạo sân chơi hấp dẫn, môi trường cho thanh niên rèn luyện…
b/ Triển khai nội dung “ Thanh niên với pháp luật”
Tổ chức hoạt động giáo dục, cổ vũ ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức, tập thể, cộng đồng. Vận động hội viên, thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần hình thành văn hóa “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” và câu lạc bộ pháp luật trong thanh niên và xã hội.
Tăng cường tuyên truyền, vận động để
 
Gửi ý kiến