Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

DAI 7, TUAN 11, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 12h:33' 16-11-2017
Dung lượng: 192.5 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN: …………………….. MÔN: ĐẠI SỐ 7
LỚP: 7 TUẦN 11 - TIẾT 22

ĐIỂM
LỜI PHÊ


I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ?
A. B. C. D. 
Câu 2. Tích được viết gọn là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Giá trị của biểu thức (– 4,3) + [(– 7,5) + 4,3] bằng:
A. 7,5 B. – 7,5 C. 8,6 D. – 8,6
Câu 4. Biết: . Tìm giá trị của x. Ta được:
A. x = 3,5 B. x = 3,5 hoặc x = – 3,5 C. x = 0 D. x = – 3,5
Câu 5. Tìm x, biết . Ta được:
A. x = –14 B. C. D. x = 14
Câu 6. Làm tròn 6,67253 đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 6,673 B. 6,67 C. 6,672 D. 6,6726
B. Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (3 điểm)
Tính:
a) b) c) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 (2 điểm)
Tìm x, biết:
a) b) 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3 (2 điểm)
Số học sinh của ba lớp 71, 72, 73 lần lượt tỉ lệ với 10; 9; 8. Biết số học sinh của lớp 71 nhiều hơn số học sinh của lớp 72 là 5 bạn. Tính số học sinh của mỗi lớp?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại 7. Tuần 11. Tiết 22

A. Trắc nghiệm (3 điểm) (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

1
2
3
4
5
6

A
C
B
B
D
A


B.Tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm)
a) (1đ)
b) (1đ)
c) (1đ)

Bài 2 (2 điểm)
a) (1đ)
b) (1đ)

Bài 3 (2 điểm)
a, b, c lần lượt là số học sinh của ba lớp 71, 72, 73 . (0,25đ)
Ta có: và a – b = 5. (0,25đ)
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
 (0,5đ)
Suy ra: a = 10 . 5 = 50
b = 9 . 5 = 45
c = 8 . 5 = 40 (0,5đ)
Vậy lớp 71 có 50 học sinh, lớp 72 có 45 học sinh, lớp 73 có 40 học sinh. (0,5đ)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI 7
TUẦN 11 – TIẾT 22
NĂM HỌC: 2017 - 2018

Chủ đề
Các mức độ cần đánh giá
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Tập hợp Q các số hữu tỉ
1
(0,5)

1
(0,5)


Các phép tính về số hữu tỉ

1
(1)

2
(2)3
(3)

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
2
(1)

2
(1)


Lũy thừa của một số hữu tỉ
1
(0,5)
2
(2)
1
(0,5)
2
(2)

Tỉ lệ thức
1
(0,5)

1
(0,5)


Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau1
(2)1
(2)

Làm tròn số
1
(0,5)


 
Gửi ý kiến