Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

dai 7, tuan 23, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 09h:51' 01-03-2018
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 7…
Họ và tên: …………………
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 7
Tiết 50 - Tuần 23
Điểm
Nhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn phương án đúng trong các câu sau:
Điểm kiểm tra môn Toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:1) Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 10 B. 7 C. 20 D. 12
2) Số các giá trị khác nhau là:
A. 7 B. 10 C. 20 D. 8
3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
4) Điểm số thấp nhất là:
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
5) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
6) Giá trị nào có tần số là 3:
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm) Cho biểu đồ hình chữ nhật biểu diễn số HS ưa thích môn học trong một lớp:Hãy cho biết:
a) Tổng số HS trong một lớp là bao nhiêu? b) Số HS ưa thích môn Toán là bao nhiêu?
c) Số HS ưa thích môn Văn là bao nhiêu? d) Môn học nào Hs ưa thích nhất?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 (4 điểm) Điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán của các học sinh lớp 7A cho ở bảng sau:
4 5 7 8 9 6 3 7 6 9
3 8 8 5 6 7 8 4 7 5
5 7 6 7 5 8 10 7 8 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
b) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.
c) Tìm số trung bình cộng.
d) Tìm mốt của dấu hiệu.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 3 (1 điểm)
Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:
Điểm (x)
5
6
9
10

Tần số (n)
2
5
n
1

Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm n?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đại số 7 – Tuần 23 – Tiết 50
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm
1
2
3
4
5
6

C
A
D
D
B
A

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
a) Tổng số HS trong một lớp là 35. (0,5đ)
b) Số HS ưa thích môn Toán là 9. (0,5đ)
c) Số HS ưa thích môn Văn là 8. (0,5đ)
d) Môn học HS ưa thích nhất là môn Toán. (0,5đ)
Bài 2 (4 điểm )
a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra học kì I môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A. (0,5đ)
Số các giá trị của dấu hiệu là 30. (0,5đ)
b)
Bảng “tần số”: (1 đ)
Điểm (x)
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số (n)
2
2
5
4
8
6
2
1
N = 30

Nhận xét: (0,75 đ)
- Điểm kiểm tra thấp nhất là 3.
- Điểm kiểm tra cao nhất là 10.
- Điểm kiểm tra 7 và 8 chiếm tỉ lệ cao.
...
c) Số trung bình cộng:
 (1 đ)
d) Mốt của dấu hiệu: 7 (0,25 đ)
Bài 3 (1 điểm)
Theo bài, ta có:  (0,25 đ)
 (0,25 đ)
50 + 9.n = 54,4 + 6,8n (0,25 đ)
2,2n = 4,4
 
Gửi ý kiến