Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Đai 9, tuan 15, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 10h:00' 28-12-2017
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN: ………………………… MÔN: ĐẠI 9
LỚP: 9 TUẦN 15 - TIẾT 29
ĐiểmLời phê của giáo viên


A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?
A. y = B. y = C. y = D. y = 
Câu 2. Đồ thị hàm số y = 5x + 2 cắt đồ thị hàm số nào sau đây?
A. y = 5x – 1 B. y = 5x + 2 C. y = 3x + 7 D. y = 5x
Câu 3. Cho hàm số y = f(x) = x + 3. Khi đó, f(–3) bằng:
A. B. 0 C. 1 D. –5
Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x + b đi qua điểm A(1 ; 3) khi hệ số b bằng:
A. –5 B. –1 C. 5 D. 1
Câu 5. Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m – 1)x – 3 đồng biến?
A. m 1 B. m > 1 C. m < 1 D. m 1
Câu 6. Đường thẳng y = –2x + 1 song song với đường thẳng nào sau đây?
A. y = –x + 1 B. y = 2x + 3 C. y = –x D. y = –2x + 7
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
Cho hai đường thẳng: y = (2m – 1)x + 1 (d) và y = 5x – 3 (d’)
Tìm giá trị của m để (d) song song với (d’)?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2 (1 điểm)
Tìm các hệ số a và b của đường thẳng y = ax + b (d).
Biết rằng (d) song song với đường thẳng y = x – 5 và (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 3 (4 điểm)
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số y = –x + 3 và y = x + 1 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Hai đường thẳng y = –x + 3 và y = x + 1 cắt nhau tại điểm A. Tìm tọa độ điểm A.
c) Hai đường thẳng y = –x + 3 và y = x + 1 cắt trục Ox theo thứ tự tại B và C.
Tìm tọa độ các điểm B, C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn Toán 9 - Tuần 15 - Tiết 29
A. Trắc nghiệm (3đ)
Mỗi câu đúng 0,5đ
1A 2C 3C 4D 5B 6D

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (2đ)
(d) // (d’) 
(1đ) (1đ)

Bài 2 (1đ)
(d) song song với đường thẳng y = x – 5 nên a = 1 và b –5. (0,5đ)
(d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 nên (3 ; 0) (d).
Do đó: 0 = 1 . 3 + b. Suy ra: b = –3.
Vậy a = 1 và b = –3. (0,5đ)Bài 3 (4đ)
a) Vẽ hình đúng. (2đ)
b) Tìm đúng A(1 ; 2). (1đ)
c) Tìm đúng B(3 ; 0), C(–1 ; 0) (0,5đ)
Tính đúng (0,5đ)MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Đại số 9. Tuần 15. Tiết 29.


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
1
(0,5)1
(0,5)

Hàm số bậc nhất
y = ax + b (a 0)
1
(0,5)

1
(0,
 
Gửi ý kiến