Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

dai 9, tuan 23, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 09h:30' 11-03-2018
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên: …………………….
Lớp 9
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 9
Tiết 46 - Tuần 23
Điểm
Nhận xét

A. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất
hai ẩn?
A. 0x + 0y = 2 B. 
C. D. x + y = –1
Câu 2. Nghiệm tổng quát của phương trình 2x + y = 4 là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Tìm a, biết đường thẳng x + ay = 10 đi qua điểm M(3 ; 1)?
A. a = 3 B. a = 5 C. a = 7 D. a = 9
Câu 4. Cặp số (2 ; –3) là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. –x + 2y = 4 B. 2x + y = 1 C. x + y = 5 D. 3x – y = 2
Câu 5. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào vô nghiệm?
A. B. C. D. 
Câu 6. Hai đường thẳng y = 4x – 7 và y = –x + 3 cắt nhau tại điểm nào sau đây?
A. (2 ; 1) B. (–2 ; 1) C. (1 ; 2) D. (2 ; –1)
B. Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (4 điểm)
Giải các hệ phương trình sau:
a) b) c) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2 (2 điểm)
Năm nay tổng số tuổi của hai anh em là 28. Cách đây 8 năm, tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tìm số tuổi của anh và số tuổi của em.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3 (1 điểm)
Tìm a và c để hệ phương trình tương đương với hệ phương trình .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại 9 – Tuần 23 – Tiết 46
A. Trắc nghiệm (3 đ)
Mỗi câu đúng 0,5 đ.
1D 2B 3C 4B 5D 6A

B. Tự luận (7 đ)
Bài 1 (4 đ)
a) (1 đ) b) (1,5 đ) c) (1,5 đ)
Bài 2 (2 đ)
Gọi số tuổi của anh là x, số tuổi của em là y.
Điều kiện: x N, y N, x > y > 8. (0,5 đ)
Theo đề, ta có hệ phương trình:  (0,75 đ)
Giải ra, ta được: (x ; y) = (18 ; 10). (0,5 đ)
Vậy anh 18 tuổi, em 10 tuổi. (0,25 đ)

Bài 3 (1 đ)
Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x ; y) = (5 ; 0). (0,5 đ)
(5 ; 0) cũng là nghiệm duy nhất của hệ phương trình nên ta có:
. Suy ra: a = 2 và c = 25. (0,5 đ)
MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 9. Tuần 23. Tiết 46


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phương trình bậc nhất hai ẩn
4
(2)4
(2)

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
1
(0,5)1
(0,5)

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, cộng đại số
1
(0,5)
1
(1)

3
(4)
5
(5,5)

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

1
(2)


1
(2)

Tổng cộng
6
(3)
1
(1)

3
(4)

1
(2)


11
(10)
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên: …………………….
Lớp 9
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại
 
Gửi ý kiến