Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Dai 9, tuan 9, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 08h:26' 04-11-2017
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 9…
Họ và tên: …………………
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số 9
Tiết 18 - Tuần 9
Điểm
Nhận xét của giáo viên

 A. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Tính , ta được kết quả là:
A. 6 B. – 6 C. 36 D. 216
Câu 2. Tìm x, biết . Ta được kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 3. So sánh và ta được kết quả là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Giá trị của biểu thức bằng:
A. 7 B. – 45 C. 45 D. – 3
Câu 5. Căn thức có nghĩa khi:
A. B. C. D. 
Câu 6. Kết quả khử mẫu của là:
A. B. C. D. 
B. Tự luận: (7 điểm)
Bài 1 (5 điểm) Rút gọn biểu thức:
a) b) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
c) d) 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. (2 điểm) Chứng minh đẳng thức: với 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại 9. Tuần 9. Tiết 18

A. Trắc nghiệm (3 điểm) (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
1A 2C 3D 4B 5A 6B

B.Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (5đ)
a) c) 
 (0,5đ) (0,5đ)
(0,5đ) (0,5đ)
 (0,5đ) (0,5đ)


b) d) 
 (0,5đ) (0,5đ)
 (0,5đ) (0,5đ)

Bài 2 (2đ)

 (0,5đ)
 (0,5đ)
 (0,5đ)
 ()
Vậy đẳng thức được chứng minh. (0,5đ)

MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Đại số 9. Tuần 9. Tiết 18.


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Căn bậc hai
1
(0,5)1
(0,5)

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
1
(0,5)
1
(1)


2
(1,5)

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
1
(0,5)1
(0,5)

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
1
(0,5)


1
(1)
2
(1,5)

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai (tt)
1
(0,5)


1
(1,5)
2
(2)

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai1
(1,5)

1
(2)


2
(3,5)

Căn bậc ba
1
(0,5)1
(0,5)

Tổng cộng
6
(3)
1
(1)

3
(4)

1
(2)


11
(10)
 
Gửi ý kiến