Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Đai so, tuan 17, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 10h:31' 25-12-2017
Dung lượng: 224.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:............................... Môn: Đại số 7
Lớp: ....................................... Tiết 36 – Tuần 17

Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Cho y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ –2. Khi đó, x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?
A. –2 B. C. 2 D. 
Câu 2: Cho y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k = 16. Biểu diễn y theo x là:
A. y = B. y = –16x C. y = 16x D. y = 
Câu 3: Cho biết y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x = 3 thì y = 6. Hệ số tỉ lệ là:
A. B. 2 C. 3 D. 18
Câu 4: Đồ thị hàm số y = 2x đi qua điểm nào trong các điểm sau?
A. (1 ; 2) B. (2 ; 1) C (–1 ; 2) D (1 ; –2)
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = . Khi đó:
A. f(1) = –3 B. f(–1) = –1 C. f(0) = 2 D. f(3) = 4
Câu 6: Trong hình 1, tọa độ điểm K là:
A. (–2 ; 3) B. (–3 ; 2) C. (3 ; 2) D. (2 ; 3)

II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
Cho một hệ trục tọa độ, hãy đánh dấu vị trí các điểm A(–2 ; 3), B(1 ; 3), C(–2 ; 0), D.

Bài 2 (3 điểm)
Cho hàm số y = –2x.
a) Vẽ đồ thị hàm số trên.
b) Điểm C(3 ; 6) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?
…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 (2 điểm)
Cho biết 3 máy cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi 5 máy (với cùng năng suất như thế) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ?
… ………………………………………………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7 – Tuần 17 – Tiết 36
I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
1
2
3
4
5
6

B
D
D
A
B
C

II. luận (7 điểm)
Bài 1 (2 điểm)
Biểu diễn đúng các điểm A, B, C, D. Mỗi điểm biểu diễn đúng được 0,5 điểm.

Bài 2 (3 điểm)
a) Cho x = 1 y = -2 A(1; -2). Vậy đồ thị hàm số y = -2x là đường thẳng đi qua
O(0 ; 0) và A(1 ; -2). (1 điểm)
Vẽ đúng đồ thị. (1 điểm)

b) Thay x = 3 vào hàm số y = -2x, ta được: y = -2 . 3 = - 6 6
Vậy điểm C(3 ; 6) không thuộc đồ thị hàm số. (1 điểm)

Bài 3 (2 điểm)
Gọi x(giờ) là thời gian 5 máy cày xong cánh đồng. (0,5 điểm)
Trên cùng một cánh đồng và với năng suất như nhau thì số máy và số giờ cày xong cánh đồng là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: 30 . 3 = x . 5 (1 điểm) Vậy 5 máy cày xong cánh đồng hết 18 giờ. (0,5 điểm)MA TRẬN
KIẺM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 7. Tiết 36 – Tuần 17


Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận
1
(0,5)

1
(0,5)


Đại lượng tỉ lệ nghịch
2
(1)


 
Gửi ý kiến