Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

ĐỀ KT 1T SINH 6 HK I (17-18)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Hường
Ngày gửi: 19h:09' 29-03-2018
Dung lượng: 141.4 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 6…
Họvàtên:………………......
Kiểmtra 1 tiết
Môn: Sinhhọc 6
Tuần 10 – Tiết 20
Điểm:
Lờiphêcủagiáoviên
………………………...
………………………...
………………………...

ĐỀ
A. Trắcnghiệm: (4 điểm)
Câu 1:Khoanhtrònvàophươngántrảlờiđúngtrongcáccâusau: (2 điểm)
1.Cáctếbào ở mônàocókhảnăngphân chia giúpcâylớnlên.
a. Mômềm. b. Mônângđỡ. c. Môphânsinh. d. Môbì.
2.Cấutạocủatếbàothựcvậtgồm:
a. Màngsinhchất, chấttếbào, nhân, lụclạp.
b. Màngsinhchất, chấttếbào, khôngbào.
c. Nhân, khôngbào, lụclạp.
d. Váchtếbào, màngsinhchất, chấttếbào, nhân, khôngbào, lụclạp.
3.Nướcvàmuốikhoángđượcvậnchuyểntừrễlênthânlànhờ:
a. Mạchgỗ b. Mạchrây c. Biểubì d. Thịtvỏ
4.Trongcáccâysau, câynàocóvòngđờikếtthúctrongvòng 1 năm:
a. Câyxoài b. Câymít c. Câybíđỏ d. Câyđa
5. Cácdạngthânchínhcủacây:
a. Thânđứng, thâncộtvàthâncỏ. c. Thânđứng, thânleovàthânbò.
b. Thângỗ, thâncộtvàthâncỏ. d. Thânquấnvàtuacuốn.
6.Nướcvàmuốikhoánghòa tan trongđấtđượclônghúthấpthụchuyển qua vỏtới …………
a. Mạchrây b. Mạchgỗ c Trụgiữa d. Ruột
7.Thân to ra do sựphân chia tếbàomôphânsinhở:
a. Tầngsinhvỏ. b. Tầngsinhtrụ.
c. Tầngsinhvỏvàtầngsinhtrụ d. Môphânsinhngọn.
8.Trongcácnhómcâysau, nhómcâynàođượcápdụngbiệnpháptỉacành?
a. Câymướp, bíđỏ b. Câyđủđủ, câynhãn
c. Câymít, câyxoài d. Câylim, câybạchđàn
Câu 2:Ghépnội dung cộtAvớinội dung cột B saochophùhợp: (1 điểm)
A (Tênrễbiếndạng)
B (Chứcnăngcủarễbiếndạng)
Trảlời

1. Rễcủ
2. Rễmóc
3. Rễthở
4. Rễgiácmút

a. Giúpcâyleolên
b. Chứachấtdựtrữchocâykhirahoa, tạoquả
c. Lấythứcăntừcâychủ
d. Giúpcâyhôhấptrongkhôngkhí
e. Giúprễphình to
1→
2→
3→
4→

Câu 3:Điềnchúthíchchohìnhbên: (1 điểm)
1. ................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
B. TựLuận: (6 điểm)
Câu 1: Quansáthìnhbên, chobiếtcómấyloạirễchính? Phânbiệtđặcđiểmcủamỗiloại?Cho vídụ? (2.5 đ)
Câu 2: Trìnhbàycấutạovàchức năng từng bộ phận của thân non. (2.5 đ)
Câu 3: Thâncâygỗcắtngangchúng ta đếmđược 70 vòngbaogồmcảvònggỗsángvàvònggỗsẫm. Hãyxácđịnhtuổicủacâynày? (1đ)
Bàilàm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN SINH HỌC 6

A. Trắcnghiệm: (4 điểm)
Câu 1.Mỗicâuđúngđược 0.25 điểm
1c2d 3a 4c 5c6b 7c 8d
Câu 2.Mỗi ý đúngđược 0.25 điểm
1b, 2a, 3d, 4c
Câu 3.Mỗichúthíchđúngđược 0.25 điểm
Miềntrưởngthành
Miềnhút
Miềnsinhtrưởng
Miền chop rễ
B.Tựluận: (6 điểm)
Câu 1: (2.5điểm)
Có 2 loạirễchính:Rễcọcvàrễchùm (0.5đ)
+ Rễ cọc gồm rễ cái to, khỏe và các rễ con mọc xiên. VD: rễ cây bưởi, đậu, cải,...(1đ)
+ Rễ chùm gồm những rễ con mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm. VD: rễ cây lúa, ngô, tre,... (1đ)
Câu 2: (2.5 điểm)
Cấutạotrongcủathân non được chia làm 2 phần: Vỏ (biểubì, thịtvỏ)vàtrụgiữa (bómạch, ruột) (1điểm)
- Vỏ: (0.75đ)
+ Biểubì: Bảovệcácbộphậnbêntrongthânnon
+ Thịtvỏ: Dựtrữ, thamgiaquanghợp
- Trụgiữa: (0.75đ)
+ Bómạch: Mạchgỗ (ở trong) vậnchuyểnnướcvàmuốikhoángtừrễlêncácbộphậnkháccủacây, mạchrây (ở ngoài) vậnchuyểncácchấthữucơđinuôicây.
+ Ruột: Chứachấtdựtrữ.
Câu 3: (1 điểm)
Cây này có 35 tuổi.

 
Gửi ý kiến