Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

ĐỀ THI HK I HÓA 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 15h:21' 10-01-2011
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA HOC KÌ I NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề).


Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:

A. Trắc nghiệm: 4 điểm
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các dãy oxit sau, dãy nào gồm toàn oxit bazơ:
A. Na2O, Fe2O3, CuO, CO2 B. CaO, Fe2O3, Na2O, CuO
C. CO2, SO2, P2O5, CaO D. CO2, SO2, P2O5, N2O5
Câu 2: Trong các dãy bazơ sau, dãy bazơ nào tan được trong nước:
A. NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2 B. Fe(OH)3, Cu(OH)2, Mg(OH)2
C. NaOH, KOH, Ba(OH)2 D. Ba(OH)2, KOH, Mg(OH)2
Câu 3: Cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng:
A. HCl và AgNO3 B. Mg(OH)2 và FeCl3
C. NaOH và K2CO3 D. Cu và FeSO4
Câu 4: SO2 được điều chế từ cặp chất nào trong số các cặp chất sau?
A. Na2SO4 và HCl B. Na2SO3 và H2SO4
C. Na2CO3 và H2SO4 D. K2SO4 và H2SO4
Câu 5: Dãy kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần là:
A. Na, Mg, Al, Zn, Fe, Cu, Ag B. Al, Na, Mg, Zn, Cu, Fe, Ag
C. Ag, Cu, Fe, Zn, Al, Mg, Na D. Ag, Fe, Zn, Cu, Ag, Mg, Na
Câu 6: Hoà tan nhôm bằng 200 ml dung dịch H2SO4.1M. Thể tích khí H2 thu được (đktc) là:
A. 4,48 lít B. 6,72 lít C. 3,36 lít D. 2,8 lít
Câu 7: Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?
A. HCl B. Mg C. AgNO3 D. Al
Câu 8: Dung dịch NaOH tác dụng được với dãy chất nào trong các dãy chất sau?
A. SO2, K2CO3 B. CuSO4, HCl
C. Na2O, Na2CO3 D. CO2, Ba(OH)2

B. Tự luận: 6 điểm
Câu 1: (2 điểm) Viết các phương trình hóa học của phản ứng thực hiện những biến đổi hóa học theo sơ đồ sau:

Câu 2: (1,5 điểm) Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt là: KOH, HCl, KCl và NaNO3. Hãy nêu phương pháp hoá học để phân biệt 4 dung dịch trên. Viết phương trình hoá học (nếu có) để minh hoạ.
Câu 3: (2,5điểm) Lấy 5g hỗn hợp gồm hai muối CaCO3 và CaSO4 tác dụng với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 0,448 lít một chất khí (ở đktc)
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

( Biết : Ca = 40, C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Cl = 35,5)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 9

A. Trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
A
B
C
A
D
B


B. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (Mỗi phương trình hóa học viết đúng được 0,5 điểm. Nếu viết được mà cân bằng sai thì được 0,25 điểm.)
(1) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3
(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl
(3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O
(4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4
Câu 2:
- Trích mỗi mẫu thử một ít cho tác dụng với quỳ tím.
+ Mẫu nào làm quỳ tím hoá xanh là dung dịch KOH. 0,25 điểm
+ Mẫu nào làm quỳ tím hoá đỏ là dung dịch HCl.
 
Gửi ý kiến