Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Đề tuyển sinh vào lớp 10 phòng GD - ĐT Tánh Linh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 21h:30' 09-04-2011
Dung lượng: 75.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT Tánh Linh.
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10.
MÔN: HOÁ 9.

A/CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án trả lời đúng.
1.Nhóm chất nào sau đây đều là oxít axít.
A-SO2 , CaO, P2O5. B-CO2, SO3, P2O5 .
C- Al2O3, SO2, CO2 . D- CuO, CO2 , ZnO.
2.Kim loại nào sau đây có thể dùng để làm sạch muối AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2.
A- Mg B- Cu C- Fe D- Al
3.Sau khi làm thí nghiệm khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:
A- Dung dịch NaOH. B- Dung dịch NaCl.
C- Dung dịch H2SO4 . D- Nước.
4.Nhóm chất nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ thuộc loại hiđro cacbon.
A- CH3Cl , C2H6 , C6H5Br . B- CH3COOH , C2H6O , CH4 .
C- CH4 , C2H6 , C4H8 . D- C4H8 , C2H5OH , C2H6 .
5.Thể tích rượu nguyên chất có trong 150 ml rượu 300 là.
A- 45ml B- 30ml C- 60ml D-75ml
6.Cặp chất nào sau đây tác dụng được với nhau.
A- KCl và Na2CO3. B- K2CO3 và NaCl.
C- MgCO3 và CaCl2 . D- K2CO3 và Ba(OH)2 .
7. Để nhận biết 2 dung dịch: HCl, H2SO4 người ta dùng thuốc thử nào sau đây.
A- Quỳ tím . B- Dung dịch NaOH. C- Dung dịch BaCl2. D- Dung dịch Na2CO3.
8.Oxít nào sau đây có thể tác dụng với nước tạo dung dịch có pH ( 7.
A- MgO B- Na2O C- CuO D- SO2
9.Dụng cụ kim loại nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm.
A- Cu B- Fe C- Ag D- Al
10. Hiđrô cacbon nào sau đây trong phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba.
A- Etilen B- Axetilen C- Metan D- Benzen.
11.Chất hữu cơ X khi đốt cháy, theo phương trình hoá học sau:
X + 3O2  2CO2 + 2H2O
Công thức phân tử của X là:
A- CH4 B- C2H4 C- C2H2 D- C2H6
12.Cho biết hiện tượng khi sục khí clo vào nước có sẵn mẫu giấy quì tím.
A- Quì tím mất màu. B- Quì tím hoá xanh.
C- Quỳ tím hoá đỏ. D- Không có hiện tượng gì.
13.Bazơ nào sau đây không bị nhiệt phân huỷ.
A- Cu(OH)2 B- Fe(OH)3 C- NaOH B- Fe(OH)2
14.Chỉ dùng dung dịch AgNO3/ NH3 có thể phân biệt được cặp dung dịch nào sau đây?
A- Rượu etylic và axit axetic. B- Glucozơ và saccarozơ.
C- Saccarozơ và rượu etylic. D- Saccarozơ và axit axêtic.
15.Có thể thu được bao nhiêu Kg đường saccarozơ từ 1 tấn nước mía có chứa 13% saccarozơ. Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.
A- 130 Kg. B- 80 Kg. C- 100Kg. D- 104 Kg.
16.Cho 1,08 gam kim loại Z vào dung dịch H2SO4 loãng dư . Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 6,84 gam một muối khan duy nhất . Vậy kim loại Z là:
A- Canxi. B- Kẽm C-Sắt D- Nhôm.

B/TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Có 3 lọ hoá chất mất nhãn, đựng riêng biệt 3 chất khí CH4, C2H4 , và CO2. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 chất khí trên. Viết phương trình phản ứng nếu có.
Câu 2(1,5đ): Viết phương trình phản ứng thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau (ghi rõ điều kiện nếu có) : C2H4 ( C2H5OH ( CH3COOC2H5 ( CH3COONa
Câu 3 (3đ): Hoà tan hoàn toàn 3.
 
Gửi ý kiến