Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Sáng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 01-03-2011
Dung lượng: 965.5 KB
Số lượt tải: 35
Số lượt thích: 0 người
T
R
Ư

T
H
C
S
N
G
T
A
M
T
H
A
N
H
Kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh, chúc quý thầy cô công tác tốt; chúc các em học sinh luôn gặt hái được kết quả cao nhất.
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
010010110010
Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu định nghĩa đơn thức thu gọn?
Câu 2: Nhân các đơn thức sau?
Đơn thức thu gọn là đơn thức gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?1
Cho đơn thức 3x2yz
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?1
Cho đơn thức 3x2yz
a) Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.
b) Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.
x2yz
7
x2yz
0,6
3
4
3
x2yz
x2yz
a)
Thế nào là các đơn thức đồng dạng với nhau?
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?1
(Sgk/33)
?D?nh nghia: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
Ví dụ: 2x2yz ; -5x2yz ; ; .
là những đơn thức đồng dạng
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?1
(Sgk/33)
?D?nh nghia: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.
Ví dụ: 2x2yz ; -5x2yz ; là những đơn thức đồng dạng
? Chú ý:
Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?1
(Sgk/33)
?D?nh nghia: (Sgk/33)
? Chú ý: (Sgk/33)
Ai đúng?
Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói:"0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng"
Bạn Phúc nói: "Hai đơn thức trên không đồng dạng".
Ý kiến của em?
Hai đơn thức này không đồng dạng.
?2
(Sgk/33)
Bài tập 15. (trang 34) Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:
x2y;
xy2;
-2 xy2;
xy.
Nhóm 1:
Nhóm 2:
BT15: Có hai nhóm đơn thức đồng dạng:
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?D?nh nghia: (Sgk/33)
? Chú ý: (Sgk/33)
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
Ví dụ 1:
3x2y + 5x2y = ?
(3 + 5)x2y
= 8x2y
Ví dụ 2:
5xy2 - 8xy2 = ?
(5 - 8)xy2
= - 3xy2
Ta nói đơn thức 8x2y là tổng của hai đơn thức 3x2y và 5x2y
Ta nói đơn thức -3xy2 là hiệu của hai đơn thức 5xy2 và 8xy2
Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta làm như thế nào?
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?D?nh nghia: (Sgk/33)
? Chú ý: (Sgk/33)
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
?3
xy3 + 5xy3 - 7xy3
= - xy3
Tỡm tổng của ba đơn thức sau:
GIẢI
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?D?nh nghia: (Sgk/33)
? Chú ý: (Sgk/33)
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Bài 16 (SGK- 34)
25xy2 + 55xy2 + 75xy2 =
= 155xy2
Tỡm t?ng c?a ba don th?c: 25xy2; 55xy2 v 75xy2
(25 + 55 + 75)xy2
Hai đơn thức sau đồng dạng. Đúng hay sai?
a) 0,8xy2 và 0,8x2y
(Vì thu gọn đơn thức thứ nhất ta được 2x3yz)
ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG
1/ ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
?D?nh nghia: (Sgk/33)
? Chú ý: (Sgk/33)
2/ CỘNG, TRỪ CÁC ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:
Quy tắc: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.
Nắm vững thế nào là đơn thức đồng dạng?
Làm thành thạo phép cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Làm bài tập: 17; 19; 20 (SGK tr.36 )
Chu?n b? bi t?p ti?t sau luy?n t?p.
Hướng dẫn về nhà
 
Gửi ý kiến