Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Mỹ Trưng
Ngày gửi: 19h:50' 23-10-2017
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH
HỌ VÀ TÊN: ………………….
LỚP:……
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 8
TUẦN 8: TIẾT 16
ĐIỂM
LỜI PHÊ

ĐỀ:1
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: ( 2 điểm )
Câu 1: Để diễn tả chính xác hình dạng của vật thể ta cần lần lược chiếu vuông góc theo:
A. Hai hướng khác nhau. B. Bốn hướng khác nhau.
C. Ba hướng khác nhau. D. Năm hướng khác nhau.
Câu 2: Mặt phẳng chiếu đứng được qui định là mặt:
A. Bên trái. B. Bên phải. C. Chính diện. D. Nằm ngang.
Câu 3: Mặt phẳng chiếu bằng được qui định là mặt:
A. Nằm ngang. B. Bên trái. C. Bên phải. D. Chính diện.
Câu 4: Trong bản vẽ kĩ thuật vị trí hình chiếu bằng là:
A. Nằm trên hình chiếu đứng. B. Nằm ngay phía dưới hình chiếu cạnh.
C. Nằm ngay phía dưới hình chiếu đứng. D.Nằm ngay bên trái hình chiếu cạnh.
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: ( 1 điểm )
A
 B
Trả lời

1. Khối đa diện
2. Khối tròn xoay

a. Lăng trụ đều, hình nón cụt.
b. Hình đới cầu, hình trụ.
c. Lăng trụ đều, hình chóp đều.
d. Hình cầu, hình hộp chữ nhật.
1-……
2-…….


 III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: ( 1 điểm )
Bản vẽ chi tiết là loại bản vẽ…………………. các chi tiết máy và các……………… cần thiết để………………………….chi tiết máy. Bản vẽ chi tiết dùng để…………………… và kiểm tra.
B. Tự luận: ( 6 điểm )
Câu 1: Hình chiếu là gì ? Phép chiếu vuông góc dùng để làm gì ? ( 1 điểm )
Câu 2: Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Thế nào là hình cắt ? Hình cắt đùng để làm gì ? (2 điểm )
Câu 3 : Hãy vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình chóp đều (3 điểm )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
I. ( 2 điểm ) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
Câu 1: C
Câu 2: C
Câu 3: A
Câu 4: C
II. ( 1 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.
1-c ; 2-b
III. ( 1 điểm ) Mỗi ý điền đúng được 0.25 điểm.
…………….mô tả …………thông tin………….xác định…………chế tạo……………..
B. Tự luận: ( 6 điểm )
Câu 1: (1 điểm)
Hình nhận được trên mặt phẳng là hình chiếu. (0.5 điểm)
Phép chiếu vuông góc dùng để vẽ các hình chiếu vuông góc. (0.5 điểm)
Câu 2: (2 điểm)
Bản vẽ kĩ thuật là: Bản vẽ trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ. (1 điểm)
Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt. (0.5 điểm)
Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể. (0.5 điểm)
Câu 3: Mỗi hình đúng kích thước, vị trí được 1 điểm 
Gửi ý kiến