Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Mỹ Trưng
Ngày gửi: 19h:54' 23-10-2017
Dung lượng: 58.0 KB
Số lượt tải: 67
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH
HỌ VÀ TÊN: ………………….
LỚP:……
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 8
TUẦN 8: TIẾT 16
ĐIỂM
LỜI PHÊ

A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: ( 2 điểm )
Câu 1: Bản vẽ kĩ thuật là trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng:
A. Chữ viết. B. Hình vẽ và các kí hiệu theo qui ước thống nhất.
C. Tiếng nói. D. Cử chỉ.
Câu 2: Mặt phẳng chiếu bằng được qui định là mặt:
A. Nằm ngang. B. Bên trái. C. Bên phải. D. Chính diện.
Câu 3: Phép chiếu vuông góc là:
A. Các tia chiếu song song không vuông góc với vật thể.
B. Các tia chiếu xuất phát từ một điểm.
C. Các tia chiếu không song song, vuông góc với vật thể.
D. Các tia chiếu song song vuông góc với vật thể.
Câu 4: Hình nào sau đây thuộc khối đa diện:
A. Hình trụ. B. Hình nón. C. Hình lăng trụ đều. D. Hình cầu.
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: ( 1 điểm )
A
 B
Trả lời

1. Khung tên
2. Hình biểu diễn

a. Kích thước chung của chi tiết.
b. Gia công, xử lí bề mặt…
c. Tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ…
d. Hình chiếu, hình cắt.
1-……
2-…….


 III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: ( 1 điểm )
Bản vẽ lắp là loại bản vẽ…………………. hình dạng,……………… của sản phẩm và……………… tương quan giữa các………………… của sản phẩm.
B. Tự luận: ( 6 điểm )
Câu 1: Bản vẽ chi tiết gồm những nội dung gì? (1 điểm)
Câu 2: Nêu quy ước vẽ ren nhìn thấy? (2 điểm)
Câu 3: Vẽ các hình chiếu (Đứng, bằng, cạnh) của vật thể hình nón (3 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. Trắc nghiệm: ( 4 điểm )
I. ( 2 điểm ) Mỗi ý đúng được 0.5 điểm
Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: D
Câu 4: C
II. ( 1 điểm ): Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.
1-c ; 2-d
III. ( 1 điểm ) Mỗi ý điền đúng được 0.25 điểm.
…………….diễn tả …………, kết cấu………….vị trí…………chi tiết……………..
B. Tự luận: ( 6 điểm )
Câu 1: Mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm.
Hình biểu diễn.
Kích thước.
Yêu cầu kĩ thuật.
Khung tên.
Câu 2: Mỗi ý trả lời đúng được 0.5 điểm.
- Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren được vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh.
- Vòng đỉnh ren vẽ kín bằng nét liền đậm.
- Vòng chân ren chỉ vẽ ¾ vòng bằng nét liền mảnh.
Câu 3: Mỗi hình đúng kích thước, vị trí được 1 điểm

 
Gửi ý kiến