Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Giáo án học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Mỹ Trưng
Ngày gửi: 16h:02' 15-11-2017
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS TAM THANH
HỌ VÀ TÊN: ………………….
LỚP:……
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI: 7
TUẦN 10: TIẾT 10
ĐIỂM
LỜI PHÊ

ĐỀ:1
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau: (2 điểm)
Câu 1: Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?
Cung cấp thức ăn cho con người.
Cung cấp thức ăn cho gia súc.
Cung cấp lương thực, thực phẩm, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp, nông sản cho xuất khẩu.
Cung cấp gạo cho xuất khẩu.
Câu 2: Phân bón gồm 3 nhóm chính là:
Phân đạm, phân kali, phân hóa học.
Phân hữu cơ, phân bắc, phân lân.
Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh.
Phân vi sinh, phân vi lượng, phân chuồng.
Câu 3: Cây dứa dại thuộc loại phân nào sau đây?
A. Phân hóa học B. Phân chuồng C. Phân xanh D. Phân đạm
Câu 4: Phân urê thuộc loại phân bón nào sau đây?
A. Phân hóa học B. Phân chuồng C. Phân xanh D. Phân đạm
II. Ghép mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B cho thích hợp: (1 điểm)
A
 B
Trả lời

1. Biện pháp sử dụng đất
2. Đất chua có độ pH
3. Biện pháp cải tạo đất.
4. Phân hữu cơ gồm có:
a. Không bỏ đất hoang.
b. Làm ruộng bậc thang.
c. Phân vịt, khô dầu dừa, cây điền thanh…
d. pH > 7,5
e. pH < 6,5
f. Phân lợn, phân lân, than bùn…
1-……
2-…….
3-……
4-……

 III. Hãy điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: (1 điểm)
(địa phương, nông thôn, ổn định, phù hợp, sâu bệnh, đánh giá, xếp loại)
Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của ………………, có chất lượng tốt, có năng suất cao và……………….., chống, chịu được …………… là tiêu chí để ……………. giống tốt.
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Thế nào là bón lót, bón thúc? Bón lót, bón thúc nhằm mục đích gì?(2 điểm)
Câu 2: Phân bón là gì? Nêu tác dụng của phân bón. (2 điểm)
Câu 3: Thế nào là giâm cành, chiết cành. Mỗi phương pháp lấy 4 ví dụ minh họa? (2 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
A. Trắc nghiệm: (4 điểm)
I. (2 điểm)
Câu 1: C (0.5 điểm)
Câu 2: C (0.5 điểm)
Câu 3: C (0.5 điểm)
Câu 4: D (0.5 điểm)
II. (1 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm.
1-a ; 2-d ; 3- b ; 4-c
III. (1 điểm) Mỗi ý điền đúng được 0.25 điểm.
………………..địa phương…………. ổn định…………sâu, bệnh ……….. đánh giá…………….
B. Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. (0.5 điểm)
- Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. (0.5 điểm)
Mục đích: (1 điểm)
- Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay sau khi mới mọc, mới bén rễ.
- Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.
Câu 2: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 1 điểm.
- Phân bón là thức ăn do con người cung cấp cho cây trồng.
- Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng, và tăng sản lượng nông sản.
Câu 3: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 1 điểm.
- Giâm cành là từ một đoạn cành cắt rời khỏi thân mẹ đem giâm xuống đất, sau một thời gian cành giâm sẽ ra rễ và phát triển. Ví dụ như: Khoai mì, mía, khoai lang, cây hoa râm bụt…
- Chiết cành là bóc một đoạn
 
Gửi ý kiến