Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

GOP Y DU THAO CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG TONG THE

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 16h:06' 28-04-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:70/PGDĐT
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quý, ngày 28 tháng 4 năm 2017


Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.

Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH Ngày 25/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể( có các file văn bản kèm theo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS tổ chức góp ý theo đề cương gửi đính kèm và tổng hợp ý kiến gửi về Phòng qua email trước ngày 12/5/2017.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT;
- Lưu: VT PGDĐT( Đức 2 bản).
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã kí)Trần Ngọc Cẩn


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓