Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HINH 7, TUAN 34, 2015-2016, PHUC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 15h:51' 03-05-2016
Dung lượng: 112.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 7…
Họ và tên: …………………
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học 7
Tiết 68 - Tuần 34
Điểm
Nhận xét của giáo viên

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Cho hình 1. Biết DE < EK. So sánh độ dài DH và KH?
A. DH = KH B. DH > KH
C. DH < KH D. DH KH
Hình 1


Câu 2. Bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây là ba cạnh của một tam giác?
A. 8 cm ; 3 cm ; 4 cm B. 4 cm ; 9 cm ; 3 cm
C. 5 cm ; 2 cm ; 2 cm D. 4 cm ; 5 cm ; 7 cm
Câu 3. Hãy so sánh các góc của tam giác DEM, biết DE = 7 cm, EM = 5 cm, DM = 6 cm.
A. B. C. D. 
Câu 4. Trong tam giác MNP có điểm O cách đều ba cạnh của tam giác. Khi đó, O là giao điểm của:
A. Ba đường trung tuyến B. Ba đường phân giác
C. Ba đường trung trực D. Ba đường cao
Câu 5. Cho hình 2. Biết G là trọng tâm của . Khi đó, tỉ số bằng:
A. 2 B. 
Hình 2 C. D. 

Câu 6. có , . Khi đó, ta có:
A. DM > DI B. MI > DI C. MI < DM D. MI < DI
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (5 điểm)
Cho vuông tại A có đường phân giác BD. Trên tia BC lấy điểm E sao cho
BA = BE. Chứng minh:
a) . b) DE BE.
c) BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE. d) AD < CD.
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..Bài 3. (2 điểm)
Cho hình 3. có đường trung tuyến BD = 3 cm, đường trung tuyến CE = 4,5 cm.
Tính độ dài BC, biết rằng độ dài đó (đơn vị: cm) là một số tự nhiên lẻ.
.…………………………………………………………………………
....……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………
Hình 3 .…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn Toán 7 - Tuần 34 - Tiết 68
A. Trắc nghiệm (3đ)
Mỗi câu đúng được 0,5đ
1C 2D 3C 4B 5A 6B

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (5đ)
Hình vẽ đúng. (0,5đ)
a) Chứng minh được (c.g.c). (1,5đ)
b)  (hai góc tương ứng) (0,5đ)
 DE BE. (0,5đ)
c) Ta có: BA = BE (0,25đ)
và DA = DE () (0,25đ)
Vậy BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE. (0,5đ)
d) vuông tại E DE < CD. (0,5đ)
Mà AD = DE (0,25đ)
Nên AD < CD. (0,25đ)

Bài 2 (2đ)

Gọi G là giao điểm của BD và CE.
Ta có: BG = BD = . 3 = 2 (cm) (0,5đ)
CG = CE = . 4,5 = 3 (cm) (0,5đ)
 có: CG – BG < BC < CG + BG (0,25đ)
3 – 2 < BC < 3 + 2
1 < BC < 5 (0,5đ)
Vì độ dài BC là một số tự nhiên lẻ nên BC = 3 cm. (0,25đ)


 
Gửi ý kiến