Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HINH 7, TUAN 34, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 14h:01' 14-05-2018
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN: …………………… MÔN : HÌNH HỌC 
LỚP: …….. TUẦN 34 - TIẾT 68

Điểm


 Lời nhận xét của cô giáo


I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d kẻ được mấy đường xiên tới d?
A.1 B. 2 C. 3 D. Vô số
Câu 2: Bộ ba độ dài nào dưới đây không thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 1cm; 2cm; 3cm. B. 2 cm; 3cm; 4cm.
C. 3cm; 4cm ; 5cm D. 4cm; 5cm; 6cm .
Câu 3: Cho (DEF có DE = 5cm, DF = 10cm, EF = 8cm. So sánh các góc (DEF, ta có:
A. B. C. D. 
Câu 4: Trong (ABC, đường trung trực của đoạn thẳng BC cắt AC tại E ta có:
A. EA = EC B. EB = EC C. EA = EB D. AB = EC
Câu 5: Trong (ABC có điểm O cách đều ba cạnh tam giác. Khi đó O là giao điểm của:
A. Ba đường cao B. Ba đường trung trực
C. Ba đường trung tuyến D. Ba đường phân giác

Câu 6: Cho hình vẽ, biết G là trọng tâm (ABC. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau không đúng?
A. B. 
C. D. 

B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 (3 điểm)
Cho tam giác nhọn ABC có .
a) So sánh AB và AC.
b) Vẽ đường cao AH (H BC). Chứng minh HB < HC.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2 (4 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (HBC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng:
a) (ABE = (HBE.
b) BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH.
c) EK = EC.
d) AE < EC.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN ĐÁP ÁN
A.Trắc nghiệm (3đ) ý đúng 0,5đ
1
2
3
4
5
6

D
A
B
B
D
D

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (3đ)
Vẽ hình đúng (0,5đ)
a) (ABC có (GT) AB < AC (1đ)
b)
HB là hình chiếu của đường xiên AB trên BC
HC là hình chiếu của đường xiên AC trên BC
Mà AB < AC (câu a) nên HB < HC. (1,5đ)


Bài 2 (7đ)
Vẽ hình đúng (0,5đ)
a) HS chứng minh đúng: (ABE = (HBE (cạnh huyền - góc nhọn) (1đ)
b)(ABE = (HBE BA = BH và EA = EH
Vậy BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. (0.5đ)
c) HS chứng minh được: (AEK = (HEC (g.c.g) EK = EC (2 cạnh tương ứng) (1đ)
d) vuông tại A nên AE < EK (0,5đ)
Mà EC = EK nên AE < EC. (0,5đ)
MA TRẬN KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÌNH HỌC KHỐI 7 – TUẦN 34

Tên chủ đề chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
1

(0,5)
1

(1)
1

(0,5)
1

(1,5)

Quan hệ giữa giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
1

(0,5)


1 + hình vẽ

(2)

1

(1)
1

(0,5)
 2 + hình vẽ

(3)

Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
1

(0,5
 
Gửi ý kiến