Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Hinh 7, tuan 8, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 08h:20' 04-11-2017
Dung lượng: 175.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 7…
Họ và tên: …………………
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học 7
Tuần 8 - Tiết 16
Điểm
Nhận xét


A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Nếu a b và c a thì:
A. c b B. a c C. b // c D. a b

Câu 2.
Cho hình 1. Góc xOm có số đo bằng:
A. B. 
C. D. 
Hình 1


Câu 3.
Cho hình 2, biết . Suy ra:
A. 
B. 
C. 
Hình 2 D. 


Câu 4. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. d vuông góc với AB tại trung điểm K của AB.
B. d đi qua trung điểm của AB.
C. d cắt AB.
D. d vuông góc với AB.

Câu 5. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. Hai góc so le trong bằng nhau.
B. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.
C. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Câu 6. Cho hình 3. Hai góc đồng vị là:
A. và 
B. và 
C. và 
D. và 

Hình 3
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2 điểm)
Cho định lí: “Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau”.
Hãy vẽ hình minh họa định lí, rồi viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..... ....
………………………………………………………………………………………......Bài 2. (3 điểm)
Cho hình 4. Biết a // c. Tính:
a) b) c) 
…………………………………………………..........................
…………………………………………………..........................
…………………………………………………..........................
…………………………………………………..........................
…………………………………………………..........................
…………………………………………………..........................
Hình 4 ......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..Bài 3. (2 điểm)
Cho hình 5. Hãy chứng tỏ rằng AB song song với CD.
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Hình 5 ....................................................................
....................................................................
.......................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………......
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn Hình 7 - Tuần 8 - Tiết 16
A. Trắc nghiệm (3đ)
Mỗi câu đúng 0,5đ
1C 2B 3D 4A 5D 6B

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (2đ)
Vẽ hình đúng (1đ)

GT và là hai góc đối đỉnh
(1đ)
KL 

Bài 2 (3đ)
a) (đối đỉnh) (1đ)
b) a // c  (so le trong) (1đ)
c) a // c (trong cùng phía) (0,5đ)
 (0,5đ)


Bài 3 (2đ)
 (0,25đ)
, và là hai góc so le trong AB // EK (1) (0,75đ)
, và là hai góc trong cùng phía CD // EK (2) (0,75đ)
Từ (1) và (2) suy ra: AB // CD. (0,25đ)
MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Hình 7. Tuần 8. Tiết 16.


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Hai góc đối đỉnh
1
(0,5)
1
(1)


2
(1,5)

Hai đường thẳng vuông góc
1
(0,5)1
(0,5)

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
2
(1)2
(1)

Hai đường thẳng song song

1
(2)


1
(2)

Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song
1
(0,5)


2
(2)

 
Gửi ý kiến