Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Hinh 9, tuan 29, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 18h:29' 11-04-2018
Dung lượng: 262.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Họ và tên: …………………….
Lớp 9
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học 9
Tiết 58 - Tuần 29
Điểm
Nhận xét

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Cho đường tròn (O ; R), biết (hai cung nhỏ). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AB > CD B. AB < CD C. AC > BD D. AC < BD
Câu 2. Một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung bằng . Khi đó diện tích của hình quạt tròn này là:
A. B. C. D. 
Câu 3. Số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung với góc ở tâm có số đo bằng là:
A. B. C. D. 
Câu 4. Hai bán kính OA và OB của đường tròn (O) tạo thành góc ở tâm là .
Vậy số đo cung lớn AB bằng:
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho hình 1. Biết sđ, sđ.
Số đo của góc MNX là:
A. B. Hình 1
C. D. 


Câu 6. Cho hình 2. Góc xAB là:
A. Góc nội tiếp
B. Góc ở tâm
C. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
Hình 2 D. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2 điểm)
Cho hình 3. Chứng minh là tam giác cân.
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Hình 3 ……………………………………………………..
.......................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………. …
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Bài 2. (2 điểm)
Cho hình 4. OD = 4 cm, .
a) Tính sđ.
b) Tính độ dài cung CnD.
………………………………………………................................
........................................................................................................
Hình 4 ........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Bài 3. (3 điểm)
Cho đường tròn (O). Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là hai tiếp điểm) và cát tuyến AMH.
a) Chứng minh: ABOC là tứ giác nội tiếp. Xác định tâm K và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC.
b) Gọi I là trung điểm của dây MH. Điểm I có thuộc đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC không? Vì sao?
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn Toán 9 - Tuần 29 - Tiết 58

A. Trắc nghiệm (3đ)
Mỗi câu đúng 0,5đ
1B 2A 3C 4A 5D 6D

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (2đ)
(sđ – sđ) = (sđ – sđ) = sđ (góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, chắn hai cung AmB và AD) (1) (0,5đ)
 (đối đỉnh) (2) (0,5đ)
sđ (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, chắn cung BD) (3) (0,5đ)
Từ (1), (2) và (3) suy ra: . (0,25đ)
Vậy cân tại K. (0,25đ)
Bài 2 (2đ)
a) sđ ( là góc ở tâm chắn cung CnD). (1đ)
b) (1đ)

Bài 3 (3đ)
Vẽ hình đúng: (0,5đ)
a) Tứ giác ABOC .
Suy ra: ABOC là tứ giác nội tiếp. (1đ)
Vì nên tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC là trung điểm K của OA, bán kính là . (0,5đ)
b) I là trung điểm MH nên OI MH. Suy ra: vuông tại I. (0,25đ)
Mà KI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền OA nên KI = . (0,5đ)
Do đó: I .
Vậy I thuộc đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABOC. (0,25đ)
MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Hình 9. Tuần 29. Tiết 58.


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL 
Gửi ý kiến