Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

Hinh 9, tuan 8, 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 08h:24' 04-11-2017
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tam Thanh
Lớp 9…
Họ và tên: …………………......
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hình học 9
Tiết 16 - Tuần 8
Điểm
Nhận xét của giáo viên

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1. Giá trị của biểu thức . cos – sin bằng:
A. 1 B. C. D. 0
Câu 2. Cho vuông tại D. Khi đó MD bằng:
A. MH . sin M B. DH . tan H C. DH . tan M D. MH . cot M
Câu 3. cos bằng:
A. sin B. tan C. cot D. sin 
Câu 4. Cho vuông tại B có AB = 5cm, BC = 12cm. Khi đó:
A. sin A = B. cos C = C. tan A = D. cot C = 
Câu 5. Cho hình 1, ta có AK bằng:
A. 2,4 B. 3,75
C. 5 D. 24 Hình 1

Câu 6. Cho góc nhọn với tan = . Khi đó, cot bằng:
A. B. C. 1 D. 
B. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (2,5 điểm)
Cho hình 2. vuông tại D, biết EK = 10cm, .
Hãy giải tam giác vuông DEK. (Độ dài đoạn thẳng làm tròn đến
chữ số thập phân thứ ba, số đo góc làm tròn đến độ)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Hình 2 .............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...Bài 2. (2 điểm)
Cho hình 3, biết AC = 16cm, CD = 14cm. Tính:
a) BC b) DB
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Hình 3 ........................................................................................
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
Bài 3. (1,5 điểm)
Dựng góc nhọn , biết tan = 3.
……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
Bài 4. (1 điểm)
Một đài quan sát cao 533m. Ở một thời điểm nào đó vào ban ngày, mặt trời chiếu tạo thành bóng dài 1100m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn Hình 9 - Tuần 8 - Tiết 16
A. Trắc nghiệm (3đ)
Mỗi câu đúng 0,5đ
1D 2B 3D 4B 5A 6B

B. Tự luận (7đ)
Bài 1 (2,5đ)
 (0,5đ)
ED = EK . sin K = 10 . sin  6,018 (cm) (1đ)
DK = EK . sin E = 10 . sin  7,986 (cm) (1đ)


Bài 2 (2đ)
a) (cm) (1đ)
b) AB = AC – BC = 16 – 12,25 = 3,75(cm) (0,25đ)
(cm) (0,75đ)

Bài 3 (1,5đ)
Vẽ hình đúng. (1đ)
Nêu đúng cách dựng. (0,5đ)

Bài 4 (1đ)

Gọi góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là .

Vậy góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là .MA TRẬN
Kiểm tra 1 tiết.
Môn: Hình 9. Tuần 8. Tiết 16.


Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
CaoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
1
(0,5)
1
(2)


2
(2,5)

Tỉ số lượng giác của góc nhọn
2
(1)


1
(1,5)
2
(1)5
(3,5)

Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
1
(0,5)


1
(2,5)
2
(3)

Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

1
(1)


1
(1)

Tổng cộng

 
Gửi ý kiến