Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

  • Thư viện Bài giảng điện tử
  • Thư viện Giáo án điện tử
  • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
  • Thư viện Tư liệu giáo dục
  • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
  • Thi, Kiểm tra trực tuyến
  • Thư viện Bài giảng e-learning
  • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HO SO HOI NGHI CONG DOAN NGHANH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 14h:45' 13-10-2014
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ HUYỆN PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CỤM THI ĐUA SỐ 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/PĐTĐ-CTĐ Phú Quý , ngày 18 tháng 10 năm 2014


PHÁT ĐỘNG GIAO ƯỚC THI ĐUA
NĂM HỌC 2014-2015
------------------


Căn cứ Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 29/7/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận hướng dẫn bổ sung thực hiện Quy định khen thưởng Ban hành theo Quyết định số 144/QĐ-LĐLĐ ngày 08/11/2004;
Căn cứ Hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ ngày 29/7/2011 của LĐLĐ tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của các cụm thi đua các LĐLĐ Cấp Huyện, công đoàn Ngành;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/04/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Phú Quý về việc phân chia cụm thi đua;
Công đoàn Giáo dục huyện Cụm số 4 phát động thi đua năm học 2014-2015 với những mục tiêu và và nội dung sau:
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
- 100% CĐCS trong cụm đăng ký thi đua trong đó có 90% CĐCS đăng ký đạt vững mạnh.
- Phấn đấu có 80% CĐCS đạt vững mạnh trong đó có 40% đạt xuất sắc.
- Phát triển đoàn viên: 99%.
- Cơ quan đạt chuẩn văn hóa: 95%
II. Các nội dung thi đua:
1.Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động; hạn chế đến mức thấp nhất những thắc mắc, khiếu kiện vượt cấp của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong đơn vị;
2. Thực hiện tốt các hoạt động tự chăm lo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; thực hiện tốt chức năng giám sát việc giải quyết các chế độ chính sách theo quy định của Ngành đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn
3. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”và các phong trào thi đua của ngành như: phong trào thi đua “Hai tốt” phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
4. Phối hợp với chuyên môn thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “ trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; thực hiện cải cách hành chánh; chú ý xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, tạo ra hiệu suất công tác cao để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.
5. Triển khai thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo giúp đỡ 01 học sinh có hoàn cảnh khó khăn” do Sở Giáo dục và CĐGD tỉnh chỉ đạo.
6. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Đẩy mạnh chương trình phát triển đoàn viên; chú trọng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
7. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện; Thực hiện tốt cuộc vận động đóng góp quỹ “ Vì nữ CNVC nghèo” và quỹ “ Mái ấm công đoàn” . Tiếp tục phát huy hiệu quả của Quỹ tương trợ giáo dục và nhân rộng mô hình Quỹ tương tế giáo dục trong toàn Cụm.
8. Phát huy tốt mô hình hoạt động Cụm công đoàn Giáo dục cấp huyện, theo chủ trương của LĐLĐ huyện; tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi thành viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và của tổ chức Công đoàn.
Với sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự phối hợp của các cấp, cùng sự nổ lực phấn đấu của CĐGD trong Cụm thi đua, chúng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓