Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HO SO KDCLGD

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 09h:40' 29-01-2013
Dung lượng: 191.3 KB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Phiếu đánh giá tiêu chí là tài liệu ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm công tác theo từng tiêu chí và là cơ sở để tổng hợp thành báo cáo tự đánh giá.
HƯỚNG DẪN VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí
Căn cứ vào các thông tin, minh chứng đã được Hội đồng tự đánh giá lựa chọn phù hợp với nội hàm của từng chỉ số trong mỗi tiêu chí, cá nhân hoặc nhóm công tác viết Phiếu đánh giá tiêu chí. Kết quả đánh giá mỗi tiêu chí được thể hiện trong một Phiếu đánh giá tiêu chí;
HƯỚNG DẪN VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí
Gồm các nội dung:
- Mô tả hiện trạng;
- Điểm mạnh;
- Điểm yếu;
- Kế hoạch cải tiến chất lượng;
- Tự đánh giá.
HƯỚNG DẪN VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
1. Viết Phiếu đánh giá tiêu chí
Được viết và hoàn thiện theo quy trình sau:
Cá nhân viết;
Thảo luận trong nhóm công tác;
Hội đồng tự đánh giá xem xét, thảo luận;
Cần đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng của từng tiêu chí để xác định chính xác các biện pháp, giải pháp, điều kiện (nhân lực, tài chính, thời gian hoàn thành và tính khả thi,…);
Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tự đánh giá, cá nhân hoàn thiện Phiếu đánh giá tiêu chí.
HƯỚNG DẪN VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Yêu cầu chung:
Cá nhân chịu trách nhiệm chính; nhóm công tác thảo luận chỉnh sửa, bổ sung; Hội đồng TĐG duyệt
Mỗi tiêu chí được trình bày theo 5 phần:
Mô tả hiện trạng
Điểm mạnh
Điểm yếu
Kế hoạch cải tiến chất lượng
Tự đánh giá: (Đạt / không đạt)
1. Mô tả hiện trạng
Mô tả các hoạt động của trường liên quan đến các nội hàm của chỉ số, tiêu chí, mỗi nội hàm viết thành đoạn văn
Đưa ra nhận định về điểm mạnh, về những mặt cần được phát huy
2. Điểm mạnh
3. Điểm yếu
Chỉ ra tồn tại, giải thích nguyên nhân
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
Kế hoạch cải tiến chất lượng không chỉ nêu các giải pháp khắc phục những tồn tại, điểm yếu mà phải có các giải pháp duy trì, phát huy các điểm mạnh.
Kế hoạch phải dự kiến được các nguồn lực và thời gian thực hiện.
5. Tự đánh giá
So sánh, nhận định, đánh giá và dự kiến kết quả: nhà trường đã đạt hay chưa đạt các yêu cầu của tiêu chí?
- Đạt yêu cầu: mọi nội hàm của tiêu chí, chỉ số đều ở mức đạt.
- Chưa đạt yêu cầu: trong tiêu chí, chỉ số có từ một nội hàm trở lên được nhận định là chưa đạt yêu cầu.
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ĐƯỢC COI
LÀ ĐẠT YÊU CẦU
Đánh giá đúng và đủ các yêu cầu/nội hàm của một tiêu chí
Các nhận định/đánh giá phải có MC để chứng minh
Đảm bảo tính nhất quán, hợp lý giữa các phần mô tả - điểm mạnh - điểm yếu - kế hoạch cải tiến CL và kết quả đánh giá
Kế hoạch cải tiến chất lượng cần nêu rõ thời gian thực hiện, biện pháp thực hiện, nhân lực, vật lực,...có tính thực tiễn và khả thi.
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Không viết theo quy trình
Không được thảo luận trong nhóm và Hội đồng TĐG phê duyệt
Viết đến đâu, “cấy” minh chứng đến đó
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Mô tả hiện trạng
Viết thiếu, thừa, sai nội hàm (yêu cầu)
Thiếu minh chứng hoặc minh chứng không thuyết phục hoặc mã hóa MC không đúng
Viết quá ngắn, trả lời trực tiếp các yêu cầu của chỉ số (Ví dụ: Có HT, Phó HT? Có đủ HT, PHT).
Viết quá dài, dẫn đến viết ngoài nội hàm, thiếu MC hoặc có nhiều MC không thuyết phục
Chính tả, diễn đạt
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
2. Điểm mạnh
Xác định không đúng điểm mạnh
Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm mạnh ở Mục Điểm mạnh.
Viết quá nhiều điểm mạnh (Báo cáo thành tích)
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
3. Điểm yếu
Xác định không đúng điểm yếu
Mục mô tả hiện trạng không mô tả, nhưng lại có điểm yếu ở Mục Điểm yếu
Viết quá nhiều hoặc quá ít điểm yếu
Mâu thuẫn với điểm mạnh
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
Xác định không đúng
Kế hoạch không cụ thể: không có giải pháp, biện pháp cụ thể? Không rõ ai làm ? Tài chính ? Lúc nào thực hiện, khi nào kết thúc ? Có tính khả thi và thực tiễn ?
Kế hoạch chỉ chú ý đến khắc phục điểm yếu, không chú ý đến củng cố, duy trì điểm mạnh
Phần lớn, các nhà trường chưa thực sự chú ý đến xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓