Tài nguyên dạy học

BÁC HỒ KÍNH YÊU

anhbh

BIỂN ĐẢO

LỜI HAY Ý ĐẸP

DANH SÁCH THƯ VIỆN

 • Thư viện Bài giảng điện tử
 • Thư viện Giáo án điện tử
 • Thư viện Đề thi và Kiểm tra
 • Thư viện Tư liệu giáo dục
 • Soạn Bài giảng điện tử trực tuyến
 • Thi, Kiểm tra trực tuyến
 • Thư viện Bài giảng e-learning
 • Đào tạo kỹ năng CNTT

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 1

Chức năng chính 2

Chức năng chính 3

Chức năng chính 4

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Menu chức năng 12

Menu chức năng 13

Chào mng quý Thy, Cô đến vi thư vin Trường THCS Tam Thanh !

HOA 9 TUAN 11 LOP CHON DE 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Liễm
Ngày gửi: 13h:58' 28-12-2016
Dung lượng: 68.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TAM THANH KIỂM TRA MỘT TIẾT
Họ và tên: …………………… Môn: Hoá Học - 9
Lớp: 91 PPCT: 21 Tuần 11

Điểm


Lời phê của giáo viên


Đề
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh tròn vào một trong các chữ cái a, b, c hoặc d đứng trước câu trả lời đúng:
Để phân biệt các dung dịch: BaCl2, Ba(OH)2, Ba(NO3)2 người ta có thể sử dụng:
a. Dung dịch H2SO4 b. Quỳ tím
c. Phenolphtalein d. Quỳ tím và dung dịch AgNO3
Trong các bazơ sau, bazơ nào là bazơ tan?
a. KOH ; NaOH b. KOH ; Cu(OH)2
c. Mg(OH)2 ; NaOH d. Cu(OH)2 ; Mg(OH)2
Cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau:
a. K2CO3 và NaOH b. NaCl và CuSO4
c. BaCO3 và H2SO4 d. NaCl và H2CO3
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH người ta không thể phân biệt được cặp dung dịch nào trong các cặp sau?
a. Na2SO4 – Fe2(SO4)3 b. NaCl – MgCl2
c. Na2SO4 – BaCl2 d. Na2SO4 – CuSO4
Cặp dung dịch nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
a. NaOH – FeCl3 b. NaCl – CuSO4
c. NaCl – AgNO3 d. Na2CO3 – HCl
Để phân biệt hai lọ riêng biệt đựng hai dung dịch: K2SO4 và K2CO3 thì ta dùng thuốc thử nào trong số các thuốc thử sau ?
a. Dung dịch BaCl2 b. Dung dịch KCl
c. Dung dịch Ba(OH)2 d. Dung dịch HCl
Trung hoà hoàn toàn 10g NaOH vào dung dịch HCl. Khối lượng HCl cần dùng là:
a. 9,125 g b. 27,375 g c. 18,25 g d. 7,3 g
Trong các bazơ sau, bazơ nào là bazơ không tan ?
a. KOH ; NaOH b. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2
c. Mg(OH)2 ; NaOH d. Cu(OH)2 ; KOH
B. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Viết các phương trình hoá học hoàn thành chuỗi phản ứng sau: (2 điểm)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chỉ được dùng dung dịch phenolphthalein hãy nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H2SO4, BaCl2 và NaNO3. Viết phương trình hóa học nếu có để giải thích. (2 điểm)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2CO3 và NaCl tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc). (2 điểm)
Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Tính khối lượng muối trong hỗn hợp ban đầu.
( Biết: Ca = 40 ; C = 12 ; O = 16 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; H = 1)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đáp án
A. Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

1
2
3
4
5
6
7
8

d
a
c
c
b
d
a
b


B. Tự luận:
1) Mỗi phương trình viết đúng được 0,5 điểm
(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 2FeCl3 + 3BaSO4
(2) FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
(3) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
(4) Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O

2)
- Trích mỗi dung dịch một ít mẫu thử cho tác dụng với dd phenolphtalein, mẫu nào làm dd phenolphtalein không màu chuyển sang đỏ là dd NaOH. (0,5 điểm)
- Cho dd NaOH có màu đỏ vào 3 mẫu còn lại, mẫu nào phản ứng và làm mất màu đỏ là dd H2SO4. (0,5 điểm)
- Cho dd H2SO4 vào 2 mẫu còn lại, mẫu nào tạo kết tủa trắng là dd BaCl2, mẫu còn lại là dd NaNO3. (0,5 điểm)
- H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl (0,5 điểm)
3)
Muối NaCl không phản ứng với dd HCl
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O (0,5 điểm)
1 mol 2 mol 1 mol
0,02mol 0,04 mol 0,02 mol
Số mol CO2 (đktc): (0,25 điểm)
Nồng độ mol của dd HCl: (0,5 điểm)
Khối lượng của Na2CO3: (0,5 điểm)
Khối lượng của NaCl: m = 5 - 2,12 = 2,88 (g) (0,25
 
Gửi ý kiến